Hoor, Israël! de HEERE, onze God, is een enig HEERE! Zo zult gij den HEERE, uw God, liefhebben, met uw ganse hart, en met uw ganse ziel, en met al uw vermogen. -- Deuteronomium 6:4-5 (DagelijksWoord.nl)

Winteravondlezingen

Reformatieherdenking 31 oktober 2019

Locatie: Bethelkerk 20:00 uur.
Thema: Het Gezag van Gods Woord.
Sprekers: Professor H. van den Belt, de andere spreker is nog niet bekend.

Winteravond lezingen 2019/2020

Locatie: Pniëlkerk woensdagavonden 20:00 uur.
Thema: Koningen van Juda.

Lezingen

13 november 2019
11 december 2019
22 januari 2020
26 februari 2020
25 maart 2020

Koning Asa
Koning Josafat
Koning Joas
Koning Manasse
Koning Josia

Ds. K. Visser
Ds. A. Hoekman
Ds. H.C. Bezemer
Ds. M. Klaassen
Ds. P. de Vries

Geschiedenissen over koningen van Juda, lessen en toepassingen ook naar deze tijd, heilsgeschiedenis: De grote Zoon van David aan wie God de troon van Zijn Vader geven zou.

Kortom, boeiende en leerzame lezingen voor jong en oud. Daarom ook iedereen van harte uitgenodigd!

Namens de Commissie Winteravond lezingen (WAL),

J. van Slooten
T. Hakvoort
P. Kramer
H. Kramer