Draagt elkanders lasten, en vervult alzo de wet van Christus. Want zo iemand meent iets te zijn, daar hij niets is, die bedriegt zichzelven in zijn gemoed. -- Galaten 6:2-3 (DagelijksWoord.nl)

Jeugdverenigingen

Daniël – 16-18 jaar (m/v)
Leiding: Gerrit en Bertha Post
Dag en tijd: zondagavond om 20.00 uur. (1e keer op 6 oktober).
Plaats: grote zaal Eben-Haëzerkerk.

Mozes – 18-25 jaar (m/v)
Leiding: Maarten en Alie Kramer
Dag en tijd: zondagavond van 20.00 uur. (1e keer op 29 september).
Plaats: grote zaal Pniëlkerk.