Want alle volken zullen wandelen, elk in den naam zijns gods; maar wij zullen wandelen in den Naam des HEEREN, onzes Gods, eeuwiglijk en altoos. -- Micha 4:5 (DagelijksWoord.nl)

Jeugdverenigingen

Daniël – 16-18 jaar (m/v)
Leiding: Gerrit en Bertha Post
Dag en tijd: zondagavond om 20.00 uur. (1e keer op 6 oktober).
Plaats: grote zaal Eben-Haëzerkerk.

Mozes – 18-25 jaar (m/v)
Leiding: Maarten en Alie Kramer
Dag en tijd: zondagavond van 20.00 uur. (1e keer op 29 september).
Plaats: grote zaal Pniëlkerk.