Jeugdverenigingen

Daniël – 16-18 jaar (m/v)
Leiding: Arie Cornelis & Adriënne Baak- Boekhout.
Dag en tijd: zondagavond om 20.00 uur. (1e keer op 30 september).
Plaats: grote zaal Eben-Haëzerkerk.

Mozes – 18-25 jaar (m/v)
Leiding: Leo Brussé & Simon Kramer
Dag en tijd: zondagavond van 20.00 uur. (1e keer op 30 september).
Plaats: grote zaal Pniëlkerk.