Hoor, Israël! de HEERE, onze God, is een enig HEERE! Zo zult gij den HEERE, uw God, liefhebben, met uw ganse hart, en met uw ganse ziel, en met al uw vermogen. -- Deuteronomium 6:4-5 (DagelijksWoord.nl)

Jeugdverenigingen

Daniël – 16-18 jaar (m/v)
Leiding: Gerrit en Bertha Post
Dag en tijd: zondagavond om 20.00 uur. (1e keer op 6 oktober).
Plaats: grote zaal Eben-Haëzerkerk.

Mozes – 18-25 jaar (m/v)
Leiding: Maarten en Alie Kramer
Dag en tijd: zondagavond van 20.00 uur. (1e keer op 29 september).
Plaats: grote zaal Pniëlkerk.