Draagt elkanders lasten, en vervult alzo de wet van Christus. Want zo iemand meent iets te zijn, daar hij niets is, die bedriegt zichzelven in zijn gemoed. -- Galaten 6:2-3 (DagelijksWoord.nl)

Meisjesverenigingen

Mirjam – 12 jaar
Leiding: Klaasje Hakvoort & Geesje Hoorn
Dag en tijd: dinsdag 19.30 uur. (1e keer op 1 oktober).
Plaats: grote zaal Pniëlkerk.

Esther – 13 jaar
Leiding: Corinda Brussé-Bouw  & Ingrid Loosman-Brussé
Dag en tijd:  donderdagavond 19.30 uur.  (1e keer op 3 oktober).
Plaats: Eben-Haëzerkerk.

Tabitha – 14, 15 en 16 jaar
Leiding: Janita Romkes & Catharina Ras.
Dag en tijd:  donderdagavond  20.00 uur. ( 1e keer op  10 oktober).
Plaats: Pniëlkerk.