Kerkelijke kassen

CGK

Onze gemeente is aangesloten bij de Christelijke Gereformeerde Kerken. Samen met nog ruim 180 andere kerken vormen we dit kerkverband.

In het kerkverband worden gemeenschappelijke dingen geregeld, zoals de pensioenvoorziening voor predikanten (Emeritikas), de theologische universiteit (TUA), de organisatie van het werk van zending, diaconaat en evangelisatie, het jeugdwerk, en nog veel meer.

Deze gemeenschappelijke dingen vragen jaarlijks een afdracht door onze gemeente. Wij moeten hiervoor als gemeente ieder jaar € 64,45 per lid afdragen. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen doopleden of belijdende leden. Voor een baby of kind moet dus hetzelfde bedrag betaald worden als voor een ouder iemand. Met ongeveer 1700 leden hebben wij hierdoor dus jaarlijks ongeveer € 100.000 vaste lasten.

 

Lijst van kerkelijke kassen 2014-2016

Zie hiervoor ook de website van het Dienstenbureau CGK.

Kerkelijke kassen