Kerkelijke kassen

CGK

Onze gemeente is aangesloten bij de Christelijke Gereformeerde Kerken. Samen met nog ruim 180 andere kerken vormen we dit kerkverband.

In het kerkverband worden gemeenschappelijke dingen geregeld, zoals de pensioenvoorziening voor predikanten (Emeritikas), de theologische universiteit (TUA), de organisatie van het werk van zending, diaconaat en evangelisatie, het jeugdwerk, en nog veel meer.

Deze gemeenschappelijke dingen vragen jaarlijks een afdracht door onze gemeente. Wij moeten hiervoor als gemeente ieder jaar €73,88 per lid afdragen. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen doopleden of belijdende leden. Voor een baby of kind moet dus hetzelfde bedrag betaald worden als voor een ouder iemand. Met ongeveer 1700 leden hebben wij hierdoor dus jaarlijks ruim € 125.000 vaste lasten.

Minimumbijdragen (afdracht kerkelijke kassen) 2022

De minimumbijdragen 2022 zijn vastgesteld door de generale synode 2019. Voorheen stonden deze bijdragen bekend onder de naam ‘kerkelijke kassen’.

Kijk voor meer informatie op:  https://cgk.nl/project/financien/