God is getrouw, door Welken gij geroepen zijt tot de gemeenschap van Zijn Zoon Jezus Christus, onzen Heere. -- 1 Korintiers 1:9 (DagelijksWoord.nl)

Terugblik JA – 16 2017

U hebt geen toegang om deze gegevens te bekijken. Na inloggen worden deze gegevens zichtbaar.