Catechisatiegroepen

Eben-Haëzerkerk:

Maandag: (ds. A.C. Uitslag)

16.15-17.00 uur: 12-jarigen (A t/m K)*
17.00-17.45 uur: 12-jarigen (L t/m Z) *
18.15-19.00 uur: 15-jarigen (A t/m K) *
19.00-19.45 uur: 15-jarigen (L t/m Z) *
20.00-20.45 uur: 18-jarigen
20.45-21.30 uur: 20-jaar en ouder

De enige troost deel 1
De enige troost deel 1
De enige troost deel 4
De enige troost deel 4
De enige troost deel 5/6
De enige troost deel 6

Maandag: (oud. L. Brusse)

16.15-17.00 uur: 13-jarigen (A t/m K)*
17.00-17.45 uur: 13-jarigen (L t/m Z)*

De enige troost deel 2
De enige troost deel 2

Maandag: (br. A. Bakker)

19.00-19.45 uur: 14-jarigen (A t/m K)*
19.45-20.30 uur: 14-jarigen (L t/m Z)*

De enige troost deel 3
De enige troost deel 3

Zaterdag: (ds. A.C. Uitslag)

18.45-20.15 uur: belijdenisgroep eigen wijk

Kort Begrip

*Achternaam van jongens en meisjes beginnend met A-K of L-Z. De meetdatum is 1 okt. 2019. De leeftijd op die dag is bepalend voor de indeling.

Pniëlkerk:

Maandag: (ds. A. van Heteren)

18.30-19.15 uur: 16-jarigen (A t/mK)*
19.15-20.00 uur: 16-jarigen (L t/mZ)*
20.00-20.45 uur: 17-jarigen
20.45-21.30 uur: 19-jarigen

Vast en zeker deel 1
Vast en zeker deel 1
Vast en zeker deel 2
Dordste leerregels

Dinsdag: (br. J. Koffeman)

Aangepaste catechisatie 12 t/m 16 jaar

18.15-19.00 uur:

De enige troost deel 6

Zaterdag: (ds. A. van Heteren)

17.00-17.45 uur: 17-jarigen
17.45-18.30 uur: 19-jarigen
18.30-20.00 uur: belijdenisgroep eigen wijk

Hellenbroek
Hellenbroek
Kort begrip

*Achternaam van jongens en meisjes beginnend met A-K of L-Z. De meetdatum is 1 okt. 2019. De leeftijd op die dag is bepalend voor de indeling.