Want alle volken zullen wandelen, elk in den naam zijns gods; maar wij zullen wandelen in den Naam des HEEREN, onzes Gods, eeuwiglijk en altoos. -- Micha 4:5 (DagelijksWoord.nl)

Startmiddag 2015

U hebt geen toegang om deze gegevens te bekijken. Na inloggen worden deze gegevens zichtbaar.