Veilige kerk?

Voel jij je onveilig? Is er pas of al langer geleden iemand over jouw grens gegaan, waardoor je bang bent en je niet meer veilig voelt? Of, maak jij je zorgen om een kind, volwassene of oudere uit de gemeente? Heb jij vermoedens van seksueel misbruik/ grensoverschrijdend gedrag? Of heb jij een vraag? Blijf er niet mee zitten!

Binnen onze gemeente willen we ervoor zorgen dat ontmoetingen zo fijn en veilig mogelijk verlopen. Van de crèche, zondagsschool, het jeugdwerk, bijeenkomsten voor volwassenen tot de ontmoetingen bij de kerkdiensten.

Die veiligheid is helaas niet altijd vanzelfsprekend. Ook binnen kerkelijke relaties komt soms seksueel misbruik/grensoverschrijdend gedrag voor. Wanneer er signalen zijn dat personen, die verantwoordelijkheid dragen binnen de kerk (denk aan ambtsdragers, leidinggevenden van de verenigingen/zondagsschool, kosters of anderen) jouw vertrouwen en persoonlijke grenzen hebben overschreden, dan mag dit niet verzwegen worden.

Daarom heeft de kerkenraad besloten hiervoor interne vertrouwenspersonen (IVP) aan te stellen waar bovenstaande zaken gemeld kunnen worden. De kerkenraad heeft ons hiervoor benaderd en aangesteld. Als vertrouwenspersoon zijn we aanspreekpunt voor mensen die (vermoedens van) misbruik binnen onze kerkelijke gemeente willen melden. Dit kan voor jou zelf zijn, maar ook als je iets wilt melden over een ander. Of dit nu dader of slachtoffer is. Wij bieden in eerste instantie een luisterend oor en vormen ons een beeld van de situatie. Desgewenst begeleiden wij bij verdere stappen. Heb jij of een ander hulp nodig? Blijf er niet mee zitten en neem contact op met:

Harm Schuttel
06-124 32 652

Marijke de Wit-Bakker
06-123 63 723

E-mail:

Of meld je liever anoniem, kijk dan op www.meldpuntmisbruik.nl of mail naar (06-810 80 117)