Op D.V. zaterdag 12 januari gaan we gezellig een middag schaatsen met de jeugd van -16. We gaan naar Leisure World in Dronten. Wil jij samen met je vriend(inn)en ook graag mee? Geef je dan hier op. Inschrijven kan tot D.V. dinsdag 8 januari. Om 12 uur wordt je verwacht en rond 16.45 hopen we weer op Urk te zijn. Wil je schaatsen huren, dat kan! Maar geef dit van te voren even aan. De eigen bijdrage van deze middag bedraagt €5,-

Bespreek de preek zondag 16 december 2018

Ds. van Heteren (Eben-Haëzerkerk)

  1. Wat betekent de naam Johannes?
  2. Waarom is Johannes de Doper de grootste profeet?
  3. Johannes wees op Christus als Het Lam Gods. Wat betekent dat?
  4. Johannes mocht geen wijn drinken. Mogen Gods kinderen dat wel?
  5. Lees zondag 33 van de Heid. Cat. Wat is bekering?
  6. Wat betekent de naam Elia?
  7. Waarom wordt Elia genoemd in Lukas 1?
  8. Lees Marcus 6:14-29. Was Herodes bekeerd?
  9. Lees Exodus 9:27-35. Was de farao bekeerd?
  10. Welk middel gebruikt de Heere om zondaren te bekeren?

Ds. Uitslag (Pniëlkerk)

Vraag 1:
In de Bijbel komen we diverse vrouwen tegen, die moeite hadden om kinderen te krijgen. Noem er minstens 5

Vraag 2:
Het opvoeden van kinderen is belangrijk. Welke lessen daarvoor liggen in:
a. Deuteronomium 6: 7-9
b. Psalm 78: 5-7
c. Markus 10: 13-16

Vraag 3:
Wat zijn de overeenkomsten en wat zijn de verschillen tussen de opvoeding van kinderen in 1918 en 2018?

Stelling 1:
Een kinderloos huwelijk is niet hetzelfde als een ongezegend huwelijk

Stelling 2:
Tegenwoordig worden de kinderen vooral voor de wereld opgevoed en niet voor God