Aanmelden preek bespreking 16+

CORONABELEID GEMEENTELIJK LEVEN (1 maart 2021)

VANUIT DE KERKENRAAD                                               27 maart

Geliefde gemeente,

Met het oog op de geldende coronamaatregelen heeft de kerkenraad de volgende besluiten genomen.

Erediensten
Als kerkenraad hebben we de volgende besluiten genomen wat betreft de eredienst:
1. Het maatwerkplan met twee groepen en twee diensten per kerkgebouw is leidend
2. Wanneer u een zondag geen gebruik zult maken van de geboden gelegenheid om in uw eigen groep te kerken wordt u gevraagd zich af te melden bij . Als u drie keer achter elkaar zonder afmelding afwezig bent, zal uw plaats als “vrijgevallen” worden beschouwd.
3. Wie (nog) niet (meer) is ingevuld en toch weer naar de kerk wil komen wordt gevraagd een mail te sturen naar
4. De uitnodiging voor de kerkdiensten is de komende maand als volgt:

DatumMorgendienstMiddagdienst
Zondag 4 april (1e Paasdag)Groep 1Groep 2
Maandag 5 april (2e Paasdag)Groep 2
Zondag 11 aprilGroep 2Groep 1
Zondag 18 aprilGroep 1Groep 2
Zondag 25 aprilGroep 2Groep 1


5. Livestream is te volgen vanuit zowel de Eben Haëzer als vanuit de Pniël. Op de website staat een link naar online diensten, waarbij er gekozen kan worden uit Eben Haëzer of Pniël
6. Doopdiensten vinden plaats in overleg tussen wijkpredikant met doopouders, waarbij 15 gasten per dopeling mogen worden uitgenodigd
7. Via het mailadres  kunt u alle vragen stellen rondom het coronabeleid, maar ook bijvoorbeeld een positieve testuitslag melden
8. Eventuele wijzigingen wat betreft het beleid van uitnodigingen wordt via de website bekendgemaakt.

Zondagsschool
Er mag weer gebruik gemaakt worden van de Petrus Dathenusschool. Dat geldt echter nog niet voor de Rehobothscholen. Dat betekent dat de Wilhelminaschool en de Groen van Prinsterer vooralsnog om de zondag samenkomen in de Eben Haëzerkerk. De invulling is als volgt:
# 4 april: Vrije zondag
# 11 april: Groen van Prinsterer
# 18 april: Wilhelminaschool
# 25 april: Groen van Prinsterer
# 2 mei: Wilhelminaschool