Hoor, Israël! de HEERE, onze God, is een enig HEERE! Zo zult gij den HEERE, uw God, liefhebben, met uw ganse hart, en met uw ganse ziel, en met al uw vermogen. -- Deuteronomium 6:4-5 (DagelijksWoord.nl)

De schriftlezing voor Zondag 8 December 2019.

Eben Haëzer Kerk,ds.A.van Heteren:
In de morgendienst Lukas 1:26-38, in de middagdienst Lukas 1:5-25.
Pniël kerk, ds. A.C.Uitslag:
In de morgendienst Genesis 3:1-15, in de middagdienst Genesis 3: 7-24.

Bespreek de preek zondag 24 november 2019

Ds. Uitslag

Vraag 1:
Zowel Daniëls als Mozes hadden een belangrijke positie aan het hof. Probeer eens een aantal verschillen en overeenkomsten tussen hun leven en hun verblijf aan het hof te geven.

Vraag 2:
Babel staat voor de wereld. Jeruzalem staat voor het verbondsvolk van God. Op welke manier heeft Jeruzalem vandaag de dag last van Babel.

Vraag 3:
Op welke manieren kan iemand zich beschermen voor de invloeden vanuit Babel?

Vraag 4:
Waarom richt de satan zijn pijlen vooral op de jeugd?

Stelling 1:
In de kerk is er te weinig aandacht voor de jeugd