D.V. zaterdag 21 september staat er voor de jeugd vanaf 12 jaar een uitdagende startdag voor het catechisatie- en verenigingsseizoen op het programma. Opgeven kan uiterlijk tot 18 september.

En ik hoorde een grote stem, zeggende in den hemel: Nu is de zaligheid, en de kracht, en het koninkrijk geworden onzes Gods; en de macht van Zijn Christus; want de verklager onzer broederen, die hen verklaagde voor onzen God dag en nacht is nedergeworpen. En zij hebben hem overwonnen door het bloed des Lams, en door het woord hunner getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot den dood toe. -- Openbaring 12:10-11 (DagelijksWoord.nl)

Bespreek de preek zondag 15 september 2019

Ds. Uitslag

Stelling 1
Niet teveel waarschuwen tegen de zonde maakt het leven een stuk comfortabeler

Stelling 2
Eén van de grootste bedreigingen in de kerk is, dat zonde geen zonde meer is

Vraag 1
Lees Romeinen 7: 13-26
a. Wat houdt de inwendige strijd van Paulus in?
b. In vers 14 wordt gesproken over “vleselijk” en “geestelijk”. Leg deze begrippen eens uit
c. Er wordt in onder andere vers 14, 21 en 23 over de wet gesproken. Datzelfde woord heeft echter steeds een andere betekenis. Leg dit uit
d. Hoe kan Paulus die strijd overwinnen?

Vraag 2:
Lees Openbaring 2: 18-29
a. In vers 20 wordt gesproken over Izebel. In het Oude Testament wordt ook gesproken over Izebel. Wat weet je van haar?
b. Wat is het oordeel voor de zondaars?
c. Wat wordt beloofd aan hen “die overwinnen”?

Vraag 2:
Lees Openbaring 2: 18-29
a. In vers 20 wordt gesproken over Izebel. In het Oude Testament wordt ook gesproken over Izebel. Wat weet je van haar?
b. Wat is het oordeel voor de zondaars?
c. Wat wordt beloofd aan hen “die overwinnen”?

Ds. van Heteren

  1. Lees Leviticus 24:11-16. Wat betekent dit?
  2. Lees Titus 3:10. Wat betekent dit voor de tucht?
  3. Wat is de bedoeling van de tucht?
  4. Wat mag iemand die afgesneden wel en niet?
  5. Wat gebeurt er in een gezin, in de maatschappij en in de kerk als er geen regels zijn?
  6. Noem enkele dingen die in de roomse kerk menselijke vonden en inzettingen zijn.
  7. Wat betekent Mattheus 18:15-20 voor de kerkelijke tucht?
  8. Welke taak heeft de gemeente en welke taak heeft de kerkenraad bij de tucht?
  9. Lees in het formulier voor de afsnijding wat er gebeden moet worden.
  10. Lees in het formulier van de dankzegging wat er gebeden en gedankt moet worden.