God is getrouw, door Welken gij geroepen zijt tot de gemeenschap van Zijn Zoon Jezus Christus, onzen Heere. -- 1 Korintiers 1:9 (DagelijksWoord.nl)

Voorbede en dankzegging zondag 17 november 2019

In onze voorbede willen wij denken aan:

  1. Ds. A. van Heteren, die deze week naar het ziekenhuis van Sneek gaat voor een ingreep.
  2. Br. H. van Veen, die is opgenomen in het ziekenhuis van Zwolle.
  3. Zr. A. Visscher, in al haar omstandigheden.
  4. Generale Synode.
  5. Raketten op Israel in de achterliggende week.
  6. Ernstig zieken die behandeld zijn of worden.

Dankzegging voor:

  1. Zr. Bakker- Schraal, die thuis mocht komen uit het ziekenhuis.
  2. Ds. Uitslag die aan onze gemeente verbonden mag blijven omdat hij bedankt heeft voor het beroep van Zaamslag.