Bespreek de preek zondag 16 juni 2019

Ds. van Heteren

  1. Hoe regeert de Heere over de Kerk?
  2. Welk verschil is er tussen de regering van ons land en de regering van de Kerk?
  3. Waarom is de Kerk geen democratie?
  4. Welke wetten gelden in de Kerk?
  5. Wat is de taak van predikanten? (zie bevestigingsformulier)
  6. Wat is de taak van ouderlingen (zie bevestigingsformulier)
  7. Wat is de taak van diakenen (zie bevestigingsformulier).
  8. Waarom dienen we ambtsdragers als vertegenwoordigers van Christus te zien?
  9. Wanneer en waarom moeten we ambtsdragers gehoorzamen?
  10. Stelling: we moeten geen kritiek hebben op ambtsdragers, mar gebed voor ambtsdragers.