De schriftlezing voor Zondag 9 September 2018.

In de morgendienst in beide kerken bediening Heilig avondmaal.
In de avonddienst nabetrachting.

In de Eben Haëzerkerk:
ds.A.van Heteren:
In de morgendienst Hooglied 2.
in de middagdienst Johannes 15:18-27.

In de Pniël kerk:
ds.A.C.Uitslag:
In de morgendienst 1 Korinthe 11:17-26
In de middagdienst Psalm 133 en 1 Korinthe 11:27-34.