Vanuit de kerkenraad

Geliefde gemeente,

Sinds twee maanden kan heel de gemeente weer naar de kerk, al is dit weliswaar nog slechts één keer per zondag. We horen vanuit de gemeente veel waardering voor het maatwerkplan. Ook proeven wij dankbaarheid jegens God  de HEERE dat de kerkgang weer mogelijk is.

Het huidige maatwerkplan wordt op enkele punten aangepast:
a. Uitgangspunt blijft de indeling per groep en per kerkgebouw
b. Per groep en per kerkgebouw is er (enige) ruimte om meer mensen te ontvangen. Deze ruimte wordt meer als “thuisblijvers” zich afmelden. We willen deze vrije ruimte optimaal benutten. We willen dat als volgt doen:
1. Zij die zondags niet naar de kerk kunnen komen worden dringend verzocht zich tijdig af te melden via .
2. Wie twee keer op een zondag naar de kerk wilt, dient zich daarvoor eenmalig te registeren via . Opgave kan tot uiterlijk 8 september.
3. Degenen die ook de tweede kerkdienst mogen bijwonen worden hiervoor per mail uitgenodigd.
c. Vanaf september zal er weer kinderoppas zijn in beide gebouwen en in beide diensten.

Algemene besluiten van de kerkenraad

Groepsindeling voor de kerkgang
De uitnodiging voor de kerkdiensten is de komende maand als volgt:                         

DatumMorgendienstMiddagdienst
20 septemberGroep 1Groep 2
27 septemberGroep 2Groep 1
4 oktoberGroep 1Groep 2

Informatie: