CORONABELEID GEMEENTELIJK LEVEN (30 januari 2021)

Geliefde gemeente,

Met het oog op de geldende coronamaatregelen heeft de kerkenraad de volgende besluiten genomen.

Erediensten
De uitnodiging voor de kerkdiensten is de komende maand als volgt:

DatumMorgendienstMiddagdienst
Zondag 21 februariGroep 2Groep 1
Zondag 28 februariGroep 1Groep 2
Via het mailadres  kunt u alle vragen stellen rondom het coronabeleid, maar ook bijvoorbeeld een positieve testuitslag melden.

Catechisaties
De catechisaties – met handhaving van de 1,5meter regel – zullen fysiek doorgang vinden.
Wanneer ouders hun kinderen liever nog thuis houden wordt van hen verwacht, dat ze contact opnemen met de catecheet, zodat deze jongeren thuis de stof kunnen behandelen in samenspraak met hun ouders.
De catecheten kunt u bereiken:

CatecheetTelefoonE-Mail
Ds. C. Cornet:0528-353420
Ds. A. van Heteren:688978
Ds. A.C. Uitslag:681593

Verenigingswerk
Het verenigingswerk voor de jeugd zal fysiek doorgang vinden, waarbij gedurende de avondklok een uiterste eindtijd van 20.45 uur geldt.
Het belang van fysiek samenkomen voor de jongelui wordt benadrukt. Dit is mogelijk met handhaving van de 1,5meter regel.

Het verenigingswerk voor volwassenen gaat nog niet door.

Zondagsschool
Zolang er geen gebruik gemaakt kan worden van de basisscholen zal de zondagsschool in de kerk plaatsvinden. Per zondag per kerkgebouw één locatie uitnodigen, zodat elke zondagsschool één keer per twee weken aan de beurt is. De invulling is als volgt:
– Zondag 31 januari: de Wilhelminaschool in de Eben Haëzerkerk en de Cornelis Zeeman in de Pniël
– Zondag 7 februari: de Groen van Prinsterer in de EH en de Petrus Dathenusschool in de Pniël
– Zondag 14 februari: de Wilhelminaschool in de Eben Haëzerkerk en de Cornelis Zeeman in de Pniël
– Zondag 21 februari: de Groen van Prinsterer in de EH en de Petrus Dathenusschool in de Pniël
– Zondag 28 februari: de Wilhelminaschool in de Eben Haëzerkerk en de Cornelis Zeeman in de Pniël

Kerkenraadsvergadering
Vanwege de avondklok is de mandslimatenvergadering is tot nader orde uitgesteld. We hopen, dat deze vergadering alsnog in februari of begin maart kan plaatsvinden.