Meld je hier aan voor startdag (tot 15 september).

Groepsindeling voor de kerkgang

De uitnodiging voor de kerkdiensten is de komende twee maanden als volgt:
Zondag 2 augustus: morgendienst Groep 2 en middagdienst Groep 1
Zondag 9 augustus: morgendienst Groep 1 en middagdienst Groep 2
Zondag 16 augustus: morgendienst Groep 2 en middagdienst Groep 1
Zondag 23 augustus: morgendienst Groep 1 en middagdienst Groep 2
Zondag 30 augustus: morgendienst Groep 2 en middagdienst Groep 1

Let er goed op in welke groep u bent ingedeeld. Morgen- en middagdienst wisselen elkaar steeds af. In de aan huis bezorgde brochure vindt u de groepsindeling.

Het werken met het maatwerkplan wordt eind augustus geëvalueerd. Evaluatieve opmerkingen kunt u sturen naar

Mededeling rondom corona

De kerkenraad heeft afgelopen vrijdag vergaderd over de nieuwe ontwikkelingen omtrent het coronavirus. We zijn erg dankbaar u mee te kunnen delen, dat vanaf aanstaande zondag alle gemeenteleden weer de gelegenheid krijgen om één keer per zondag naar de kerk te kunnen gaan. Hiervoor is een plan opgesteld, waarbij voor elk kerkgebouw twee groepen zijn gemaakt en waarin elke pastorale eenheid een vaste zitplaats krijgt toegewezen. Meer informatie hierover vindt u in een brochure, die deze week samen met het kerkblad bij u wordt thuisbezorgd. Wanneer u deze brochure voor zaterdagavond niet hebt ontvangen kunt u contact opnemen met de 2e scriba br. W. Ras of een mail sturen naar het daarvoor bestemde mailadres, wat u kunt vinden op de website van de kerk.
Het goede nieuws is dus, dat heel de gemeente weer één keer naar de kerk kan. Tegelijk – en dat is de andere kant – moeten we u ook meedelen dat u slechts één keer per zondag naar de kerk kan en ook alleen in de groep, waarin u bent ingedeeld. Omdat er gewerkt wordt met vaste gereserveerde zitplaatsen kan van de indeling niet worden afgeweken. U en jullie kunnen dus voorlopig niet twee keer per zondag naar de kerk. We begrijpen dat dit zwaar valt. Tegelijk doen we een beroep op uw verantwoordelijkheid in deze. Samen gemeente zijn, vraagt om oog te hebben voor elkaar. Dan moeten we onszelf wel eens opzij zetten om ruimte te maken voor de ander. Alleen op deze manier kan heel de gemeente elkaar weer ontmoeten rondom Gods Woord.

Wij rekenen op uw medewerking en uw verantwoordelijkheid. Als we alleen voor onszelf leven hoeven we geen zegen te verwachten onder de prediking Als we oog hebben voor elkaar en rekening houden met elkaar ligt dat anders. Immers: “waar liefde woont gebiedt de HEERE Zijn zegen”