D.V. zaterdag 21 september staat er voor de jeugd vanaf 12 jaar een uitdagende startdag voor het catechisatie- en verenigingsseizoen op het programma. Opgeven kan uiterlijk tot 18 september.

Bespreek de preek zondag 25 augustus 2019

Ds. van Heteren

  1. Waarom wordt er een voorbereidingspreek gehouden?
  2. Wie mogen aangaan aan het Heilig Avondmaal en wie niet? Wat zegt het Avondmaalsformulier hierover?
  3. Wat is het brood eten in het Koninkrijk van God?
  4. Waarom wordt het Avondmaal “groot” genoemd?
  5. Wie zijn de dienstknechten die nodigen in het Oude Testament, in het Nieuwe Testament en vanaf het Nieuwe Testament tot nu?
  6. Noem de 3 verontschuldigingen die naar voren worden gebracht.
  7. Wanneer zijn bezit, zaken en huwelijk zondig en wanneer niet?
  8. Wie worden er in vs. 21b onder de genodigden verstaan?
  9. Wie worden bedoeld met hen die geroepen worden uit de heggen en wegen?
  10. Wat betekent “dwingen” wel en niet?