Voorbede en dankzegging zondag 17 juni 2018

In onze voorbede willen wij denken aan:

  1. Zr. W. v.d. Wiel-Schinkel, die ligt in de VU in Amsterdam.
  2. Zr. I. Hoorn-Baarssen, die nog verblijft in ziekenhuis van Lelystad.
  3. Br. T. Hakvoort, die een ingreep moet ondergaan in Lelystad.
  4. Br. H. van Veen, die een ingreep moet ondergaan in Lelystad.

Dankzegging voor:

  1. Jongelui, die mochten slagen voor hun examens. Tevens voorbede voor hen die gezakt zijn of een herkansing wacht.
  2. Ouderenreis die goed mocht verlopen.