Coronamaatregelen

Algemeen
De afgelopen anderhalf jaar heeft de kerkenraad zich voortdurend moeten buigen over het Coronabeleid. De kerkenraad ervaart meer en meer zijn eigen onbekwaamheid in deze. Binnen de gemeente zijn vele tegengestelde gedachten. De richtlijnen en adviezen vanuit de overheid wisselen ook steeds. De kerkenraad is zich ervan bewust, dat hij nooit naar ieders tevredenheid zal kunnen handelen. We begrijpen, dat elke maatregel verschillend zal worden ontvangen. Op de laatste kerkenraadsvergadering is er uitvoerig over gesproken, dat we als kerkenraad ook het geheel van de gemeente in het oog willen houden. Dat heeft geleid tot een aantal besluiten.

Basisafspraken

  • bij corona gerelateerde klachten en/of een positieve test wordt u geacht thuis te blijven
  • een positieve test graag ook melden bij

Extra dienst
De kerkenraad heeft besloten om elke zondag een extra middagdienst te beleggen. Deze begint om 14.30 uur in de Eben Haëzerkerk. Deze dienst is toegankelijk voor iedereen, maar hierin zullen de afstandsregels strikt gehanteerd worden. De kerkenraad wil in het bijzonder de oudere en/of kwetsbare gemeenteleden op deze dienst attenderen, maar ook hen die onder de huidige omstandigheden de reguliere diensten niet of slechts beperkt bezoeken.

Met deze dienst willen we iedereen de gelegenheid geven om tenminste één keer per zondag fysiek naar de kerk te gaan.

In deze dienst zal in principe de predikant voorgaan, die ook om 17.00 uur in de Eben Haëzerkerk voorgaat. De tekstkeuze voor de prediking in de dienst van 14.30 uur zal een andere zijn, dan zijn preekstof voor zijn diensten van 10.00 en 17.00 uur.

Dit maakt de dienst ook geschikt voor bijvoorbeeld gezinnen, waar vanwege de oppas vader en moeder niet samen naar de kerk kunnen gaan. We denken ook aan hen, die werken in de zorg en op deze wijze mogelijk een extra keer naar de kerk kunnen. We willen deze dienst in het bijzonder onder de aandacht brengen van de ouderen en andere kwetsbaren. Het is bekend dat een besmetting met het coronavirus voor hen de meeste risico’s bevat. Met deze extra dienst geven we hen de gelegenheid om met in acht nemen van de afstandsregel toch naar de kerk te kunnen. Verder kunnen ook andere gemeenteleden deze dienst bezoeken.

De kerkbanken zullen om en om worden ingevuld. Het is dan ook niet toegestaan om plaats te nemen op banken, waar het bordje “gereserveerd” ligt.

De dienst van 14.30 uur wordt niet via de livestream uitgezonden. Tijdens deze dienst is er ook geen kinderoppas.

Deze extra dienst is er alleen op de zondag en dus niet op doordeweekse feestdagen. In januari zal de kerkenraad dit evalueren.

Door deze extra middagdienst zal de mogelijkheid om in de Eben Haëzerkerk in de bijzaal op 1,5meter zitting te nemen vervallen voor de middagdienst van 17.00 uur. In de morgendienst blijft die mogelijkheid wel bestaan.