Bespreek de preek zondag 19 augustus 2018

Achter de naam van de predikant staat het kerkgebouw waar deze in de morgendienst voor gaat.

Ds. van Heteren (Eben-Haëzerkerk)

1. Welke troost voor Gods kinderen bevat Openbaring 18:1-8?
2. Welke waarschuwing bevat Openbaring 18:1-8?
3. Lees Lukas 12:13-21. Welke lijnen kun je trekken naar Openb. 18;1-8?
4. Lees Lukas 19-31. Welke lijnen kun je trekken naar Openb. 18:1-8?
5. Waarom heeft God recht op jouw leven?
6. Hoe kun jij rechtvaardig verschijnen voor god?
7. Lees Matth. 6:33. Wat betekent dat voor jou?
8. Wat betekent Jesaja 40:2?
9. Moet jij uit de wereld weggaan?
10. Hoe kwam het dat de vrouw van lot omkeek?