De schriftlezing voor de Pinksterdagen 2018.

1e Pinksterdag:
ds.A.van Heteren Johannes 14:15-31.
ds.A.C.Uitslag Handelingen 2:32-38 en 1 Korinthe 2:7-16.

2e Pinksterdag:
Eben Haëzerkerk ds.A.C.Uitslag Romeinen 8:14-30.
Pniël kerk ds.A.van Heteren Johannes 14:15-31.

Bespreek de preek zondag 20 mei 2018

Ds. Uitslag (Pniëlkerk)

Vraag 1
Wat zegt de Heere Jezus over de Heilige Geest in:
a. Johannes 14: 16
b. Johannes 14: 26
c. Johannes 16: 8
d. Johannes 16: 13
e. Johannes 16: 14

Vraag 2:
Welke reacties ontstaan na de uitstorting van de Heilige Geest:
a. Handelingen 2: 4
b. Handelingeg 2: 12
c. Handelingen 2: 13
d. Handelingen 2: 36
e. Handelingen 2: 37
f. Handelingen 2: 41
g. Handelingen 2: 47

Stelling 1
Een onbekeerde snapt helemaal niets van de Bijbel

Stelling 2
Zonder de werking van de Heilige Geest blijft de Bijbel voor ons een gesloten boek