Bespreek de preek zondag 20 januari 2019

Achter de naam van de predikant staat het kerkgebouw waar deze in de morgendienst voor gaat.

Ds. van Heteren (Pniëlkerk)

  1. Wat is een historisch geloof? Geef enkele voorbeelden.
  2. Wat is een tijdgeloof? Geen enkele voorbeelden.
  3. Wat is een wondergeloof? Geef enkele voorbeelden.
  4. Lees zondag zeven van de Heid. Cat. Wat is een waar geloof? Geen enkele voorbeelden.
  5. Wat maakt een bedelaar rijk: zijn hand of wat hem gegeven wordt? Wat maakt een arme zondaar rijk: zijn geloof of de Zaligmaker?
  6. Wat lest de dorst: de meer of het water? Wat lest de geestelijke dorst: het geloof of het Water des levens?
  7. Wat houdt het schip vast: het anker of de bodem? Wat geeft een zondaar houvast: het geloof of Christus?
  8. De roomsen zeggen dat de goede werken helpen om zalig te worden. Waarom is dat niet juist?
  9. Hoe krijgt je het geloof?
  10. Wat betekent het dat Christus de Zaligmaker is?