Want alle volken zullen wandelen, elk in den naam zijns gods; maar wij zullen wandelen in den Naam des HEEREN, onzes Gods, eeuwiglijk en altoos. -- Micha 4:5 (DagelijksWoord.nl)

Bespreek de preek zondag 13 oktober 2019

Ds. Uitslag

Vraag 1:
In deze brief zegt de Heere Jezus veel over Zichzelf. Schrijf alle zinnen op, waar “Ik” in naar voren komt. Welk beeld ontstaat hierdoor?

Vraag 2:
In vers 17 zien we een tegenstelling:
a. Wat zeggen de Laodicenzen van zichzelf?
b. Wat zegt de Heere Jezus van hen?
c. Wat kunnen we daarvan leren?

Vraag 3:
In vers 20 wordt gesproken over het “opendoen van de deur”. Tegelijk belijden we dat het geloof een gave van God is. Hoe verhoudt die belijdenis zich met vers 20?

Vraag 4
Met de brief aan Laodicea wordt het laatste kerkvisitatieverslag besproken:
a. Wat heb jij ervan geleerd?
b. Waarom krijgt elke gemeente een eigen brief? Welk les legt daarin
c. Welke gemeente vond je het meest op Urk lijken?
d. In welke gemeente herkende jij jezelf het beste?

Stelling 1
Het lauwe (=gezapige) christendom is één van de grote gevaren binnen de gereformeerde gezindte