Geef je hier op voor het Jeugdappel -16 of het Hemelvaartskamp 16+

Winteravondlezing in het Licht van Christen vervolging in samen werking met SDOK

Het afgelopen seizoen is in de winteravond lezingen het thema behandeld: De Heilige Geest. Dit thema is in een viertal lezingen uitgewerkt. Als afsluiting van het seizoen willen wij de laatste lezing een wat andere invulling geven.

De laatste winteravond lezing zal als thema hebben: De Heilige Geest als Trooster dit in het licht van christen vervolging. Het zal deze keer een korte lezing worden door Ds. Polinder, en gelijk na de lezing zal er een presentatie gehouden worden door de stichting SDOK (Stichting De Ondergrondse Kerk). Deze presentatie zal worden gehouden door Richard Groeneboom. Hij zal het één en ander laten zien over christen vervolging in de praktijk.

Wij roepen jullie, jong en oud op om deze avond te bezoeken. Tevens roepen wij alle verenigingen op om deze avond te bezoeken.

Ook om samen als gemeenteleden van de gezamenlijke kerken het seizoen af te sluiten, en zo ook ons medeleven laten tonen aan onze broeders en zusters die om Christus naam vervolgd worden.
Deze avond zal zijn op: 27 maart in kerk gebouw De Schuilplaats en let op de avond begint om 19:30 uur.

Zet deze avond alvast in je agenda. Iedereen hartelijk welkom.