De schriftlezing voor de Pinksterdagen 2018.

1e Pinksterdag:
ds.A.van Heteren Johannes 14:15-31.
ds.A.C.Uitslag Handelingen 2:32-38 en 1 Korinthe 2:7-16.

2e Pinksterdag:
Eben Haëzerkerk ds.A.C.Uitslag Romeinen 8:14-30.
Pniël kerk ds.A.van Heteren Johannes 14:15-31.