Mijn broeders, hebt niet het geloof van onzen Heere Jezus Christus, den Heere der heerlijkheid, met aannemingen des persoons. -- Jakobus 2:1 (DagelijksWoord.nl)