Mededeling vanuit de activiteiten commissie:

Heb jij je opgegeven voor een activiteit maar nog geen mail ontvangen met instructie kijk dan ook even in uw spambox. Er is namelijk een mail gestuurd, maar van een aantal mensen krijgen we te horen dat deze in de spambox terecht is gekomen.

CORONABELEID GEMEENTELIJK LEVEN (1 mei 2021)

VANUIT DE KERKENRAAD

Erediensten
Als kerkenraad hebben we de volgende besluiten genomen wat betreft de eredienst:
1. Wie klachten heeft, wordt gevraagd thuis te blijven en zich af te melden bij
2. Wanneer u een zondag geen gebruik zult maken van de geboden gelegenheid om in uw eigen groep te kerken wordt u gevraagd zich af te melden bij .
3. Wie (nog) niet (meer) is ingevuld en toch weer naar de kerk wil komen wordt gevraagd een mail te sturen naar
4. De uitnodiging voor de kerkdiensten is de komende maand als volgt:

DatumMorgendienstMiddagdienst
Zondag 2 meiGroep 1Groep 2
Zondag 9 meiGroep 2Groep 1
Donderdag 13 meiGroep 1Groep 2
Zondag 16 meiGroep 2Groep 1
Zondag 23 meiGroep 1Groep 2
Maandag 24 meiGroep 1
Zondag 30 meiGroep 2Groep 1


5. Livestream is te volgen vanuit zowel de Eben Haëzer als vanuit de Pniël. Op de website staat een link naar online diensten, waarbij er gekozen kan worden uit Eben Haëzer of Pniël
6. Doopdiensten vinden plaats in overleg tussen wijkpredikant met doopouders, waarbij 15 gasten per dopeling mogen worden uitgenodigd
7. Via het mailadres   kunt u alle vragen stellen rondom het coronabeleid, maar ook bijvoorbeeld een positieve testuitslag melden
8. Eventuele wijzigingen wat betreft het beleid van uitnodigingen wordt via de website

Zondagsschool:
We mogen per 25 april weer gebruik maken van de scholen om zondagsschool te houden. We komen met de zondagsschool dus niet meer samen in de kerk, maar gewoon weer op de gebruikelijke locaties.
# Zondag 2 en 9 mei DV is er geen zondagsschool in verband met de meivakantie
# Zondag 16 mei is er wel zondagschool.
# Zondag 23 mei is er geen zondagsschool in verband met Pinksteren.

Voorbede en dankzegging zondag 16 mei 2021

In onze voorbede willen wij denken aan:

  1. Br. W. Hakvoort, die nog in het ziekenhuis van Zwolle verblijft op de revalidatieafdeling.
  2. Karin Kramer, die nog in het ziekenhuis van Zwolle verblijft.
  3. Zr. De Boer- Post, die deze week naar het ziekenhuis zal gaan.
  4. Br. J. Bakker, die in de Schakel in Emmeloord verblijft voor revalidatie.
  5. Ernstig zieken.
  6. Examens die deze week beginnen.
  7. Situatie rond Israel.

Dankzegging voor:

  1. Ds. Uitslag mocht afgelopen zaterdag jarig zijn.