De schriftlezing voor zondag 10 Juni 2018.

In beide kerken in de morgendienst bediening van het Heilig avondmaal.
In de middagdienst nabetrachting op het Heilig avondmaal.
In de Eben Haëzerkerk: ds.A.c.Uitslag
Morgendienst: 1 Korinthe 11:17-26.
Middagdienst: Psalm 133 en 1 Korinthe 11:27-34.
In de Pniëlkerk: ds.A.van Heteren
Morgendienst: Hooglied 1:1-17.
Middagdienst: 1 Thessalonicenzen 4:1-18.