Draagt elkanders lasten, en vervult alzo de wet van Christus. Want zo iemand meent iets te zijn, daar hij niets is, die bedriegt zichzelven in zijn gemoed. -- Galaten 6:2-3 (DagelijksWoord.nl)

Startdag 2019

U hebt geen toegang om deze gegevens te bekijken. Na inloggen worden deze gegevens zichtbaar.