Hoor, Israël! de HEERE, onze God, is een enig HEERE! Zo zult gij den HEERE, uw God, liefhebben, met uw ganse hart, en met uw ganse ziel, en met al uw vermogen. -- Deuteronomium 6:4-5 (DagelijksWoord.nl)

Kerken

Christelijke Gereformeerde Kerk “Eben-Haëzer”
Bezoekadres:
Almerelaan 1a
8321 DX Urk

Postadres:
Postbus 177
8320 AD Urk

Christelijke Gereformeerde Kerk ”Pniel”
Bezoekadres:
Vlaak 10a
8321 RV Urk

Bankrekeningnummer NL65  RABO 0346 5304 15