Gij dan, bekeer u tot uw God, bewaar weldadigheid en recht, en wacht geduriglijk op uw God. -- Hosea 12:7 (DagelijksWoord.nl)

Kerken

Christelijke Gereformeerde Kerk “Eben-Haëzer”
Bezoekadres:
Almerelaan 1a
8321 DX Urk

Postadres:
Postbus 177
8320 AD Urk

Christelijke Gereformeerde Kerk ”Pniel”
Bezoekadres:
Vlaak 10a
8321 RV Urk

Bankrekeningnummer NL65  RABO 0346 5304 15