Want alle volken zullen wandelen, elk in den naam zijns gods; maar wij zullen wandelen in den Naam des HEEREN, onzes Gods, eeuwiglijk en altoos. -- Micha 4:5 (DagelijksWoord.nl)

Kerken

Christelijke Gereformeerde Kerk “Eben-Haëzer”
Bezoekadres:
Almerelaan 1a
8321 DX Urk

Postadres:
Postbus 177
8320 AD Urk

Christelijke Gereformeerde Kerk ”Pniel”
Bezoekadres:
Vlaak 10a
8321 RV Urk

Bankrekeningnummer NL65  RABO 0346 5304 15