Preekarchief

Via de filteroptie ‘Toon filter’ bovenaan kunnen de preken gefilterd worden op predikant, Bijbelboek, serie, dienst en datum. Door op de titel (tekst) van de preek te klikken wordt er meer informatie over de preek getoond en is er de mogelijkheid om de preek te downloaden.

Predikant: ds. A. van Heteren (274), ds. A.C. Uitslag (263), ds. A.A. Egas (24), ds. A. Baars (21), ds. J. Bos (21), ds. H.C. Bezemer (16), ds. J.C. Pronk (13), ds. A. van de Weerd (11), ds. J. de Bruin (10), ds. P. den Butter (8), ds. H. Polinder (8), ds. B.L.C. Aarnoudse (7), ds. M.J. Kater (7), ds. J.M.J. Kieviet (7), ds. A. Hoekman (6), ds. W.L. van der Staaij (6), ds. K. Hoefnagel (5), ds. R. Kok (5), ds. J. Hoefnagel (5), ds. H. Korving (5), ds. K. Visser (5), ds. A. den Boer (4), ds. P. Roos (4), ds. W.A. Capellen (4), ds. D. Bos (4), ds. H. van der Ham (4), kand. S.M. Buth (3), ds. A.D. Fokkema (3), dhr. H. Bor (3), ds. M.A. Kempeneers (3), Leesdienst (3), ds. A.J.T. Ruis (3), ds. A. v.d. Zwan (3), ds. C.P. de Boer (3), ds.M. van Sligtenhorst (2), A.Versluis (2), ds. M. van der Sluys (2), ds. J. Westerink (2), ds. H.H. de Haan (2), ds. J. van Walsem (2), ds. G.J. Post (2), prop. R.J. Jansen (2), ds. G.J. Capellen (2), ds. J. van Vulpen (2), ds. W. van Sorge (2), ds. G.R. Procee (2), kand. C. Cornet (2), ds. C. Bos (2), ds. L.W. van der Meij (2), ds. A. Huijgen (2), J.P.Boiten (1), ds.W. van Benthem (1), ds.H.H.Klomp (1), ds. A. I. Kazen (1), ds.C.Westerink (1), ds. M. Klaassen (1), ds. A.K. Wallet (1), ds. P.D.J. Buijs (1), ds. L.A. den Butter (1), ds. R. van Kooten (1), ds. B. Tramper (1), ds. M. Baan (1), stud. B. van Vliet (1), ds. M.C. Tanis (1), ds. W.E. Klaver (1), ds. P. Zonneveld (1).
Bijbelboek: Genesis (29), Exodus (33), Leviticus (6), Numeri (5), Deuteronomium (4), Jozua (10), Richteren (2), Ruth (1), 1 Samuël (8), 2 Samuël (2), 1 Koningen (3), 2 Koningen (7), 1 Kronieken (1), 2 Kronieken (8), Nehemia (1), Job (3), Psalmen (62), Spreuken (2), Prediker (1), Hooglied (8), Jesaja (43), Jeremia (9), Klaagliederen (1), Ezechiël (5), Daniël (6), Hosea (5), Joël (2), Amos (1), Jona (3), Micha (5), Zefanja (7), Zacharia (6), Maleachi (1), Mattheüs (60), Marcus (31), Lucas (99), Johannes (71), Handelingen (60), Romeinen (28), 1 Korintiërs (37), 2 Korintiërs (10), Galaten (9), Efeziërs (9), Filippensen (4), Kolossensen (6), 1 Thessalonicensen (5), 1 Timotheüs (2), 2 Timotheüs (6), Titus (2), Filemon (1), Hebreeën (18), Jakobus (3), 1 Petrus (13), 2 Petrus (3), 1 Johannes (8), Openbaringen (49).
Datum: 2013 (1), 2016 (114), 2017 (130), 2018 (132), 2019 (127), 2020 (129), 2021 (127), 2022 (59)

Preken (819)

Heidelbergse catechismus zondag 41 deel 3
1 Petrus 3:1-7 (Deel van de Heidelbergse Catechismus serie).
Gepreekt door ds. A.C. Uitslag op 22 mei 2022 (Zondag Middag). Meer gegevens...
Johannes 14:6
Johannes 14:1-21 (Deel van de Vrije Stof serie).
Gepreekt door ds. A. van Heteren op 22 mei 2022 (Zondag Morgen). Meer gegevens...
Efeze 5:8
Efeziërs 5:1-21 (Deel van de Vrije Stof serie).
Gepreekt door ds. A. van Heteren op 15 mei 2022 (Zondag Middag). Meer gegevens...
Heidelbergse catechismus zondag 41 2e deel.
Genesis 24:1-9 (Deel van de Heidelbergse Catechismus serie).
Gepreekt door ds. A.C. Uitslag op 15 mei 2022 (Zondag Morgen). Meer gegevens...
Heidelbergse catechismus zondag 41 (1)
Genesis 1:26-31 (Deel van de Heidelbergse Catechismus serie).
Gepreekt door ds. A.C. Uitslag op 8 mei 2022 (Doopdienst). Meer gegevens...
Richteren 3:11a
Richteren 3:1-14 (Deel van de Vrije Stof serie).
Gepreekt door ds. A. van Heteren op 8 mei 2022 (Zondag Morgen). Meer gegevens...
Romeinen 6:17-18
Romeinen 6:1-23 (Deel van de Vrije Stof serie).
Gepreekt door ds. A. van Heteren op 1 mei 2022 (Zondag Middag). Meer gegevens...
1 Thessalonicensen 4:13-14
1 Thessalonicensen 4:13-5:11 (Deel van de Vrije Stof serie).
Gepreekt door ds. A.D. Fokkema op 1 mei 2022 (Zondag Morgen). Meer gegevens...
Openbaringen 1:17-18
Openbaringen 1:9-20 (Deel van de Vrije Stof serie).
Gepreekt door J.P.Boiten op 24 april 2022 (Zondag Middag). Meer gegevens...
Lukas 24:13-35
Lucas 24:13-35 (Deel van de Vrije Stof serie).
Gepreekt door ds. A.C. Uitslag op 24 april 2022 (Zondag Morgen). Meer gegevens...