Preekarchief

Via de filteroptie ‘Toon filter’ bovenaan kunnen de preken gefilterd worden op predikant, Bijbelboek, serie, dienst en datum. Door op de titel (tekst) van de preek te klikken wordt er meer informatie over de preek getoond en is er de mogelijkheid om de preek te downloaden.

Predikant: ds. A. van Heteren (287), ds. A.C. Uitslag (274), ds. A.A. Egas (25), ds. A. Baars (22), ds. J. Bos (21), ds. H.C. Bezemer (16), ds. J.C. Pronk (13), ds. A. van de Weerd (12), ds. J. de Bruin (11), ds. P. den Butter (8), ds. W.L. van der Staaij (8), ds. B.L.C. Aarnoudse (8), ds. H. Polinder (8), ds. M.J. Kater (8), ds. A. Hoekman (7), ds. J.M.J. Kieviet (7), ds. K. Hoefnagel (5), ds. R. Kok (5), ds. J. Hoefnagel (5), ds. H. Korving (5), ds. K. Visser (5), ds. A. den Boer (4), ds. P. Roos (4), ds. W.A. Capellen (4), ds. D. Bos (4), ds. H. van der Ham (4), kand. S.M. Buth (3), ds. A.D. Fokkema (3), dhr. H. Bor (3), ds. M.A. Kempeneers (3), Leesdienst (3), kand. C. Cornet (3), ds. A.J.T. Ruis (3), ds. A. v.d. Zwan (3), ds. C.P. de Boer (3), ds.D.C. de Pater (2), ds.M. van Sligtenhorst (2), A.Versluis (2), ds.W. van Benthem (2), ds. M. van der Sluys (2), ds. J. Westerink (2), ds. H.H. de Haan (2), ds. J. van Walsem (2), ds. G.J. Post (2), prop. R.J. Jansen (2), ds. G.J. Capellen (2), ds. J. van Vulpen (2), ds. W. van Sorge (2), ds. G.R. Procee (2), ds. C. Bos (2), ds. L.W. van der Meij (2), ds. A. Huijgen (2), J.P.Boiten (1), ds.H.H.Klomp (1), ds. A. I. Kazen (1), ds.C.Westerink (1), ds. M. Klaassen (1), ds. A.K. Wallet (1), ds. P.D.J. Buijs (1), ds. L.A. den Butter (1), ds. R. van Kooten (1), ds. B. Tramper (1), ds. M. Baan (1), stud. B. van Vliet (1), ds. M.C. Tanis (1), ds. W.E. Klaver (1), ds. P. Zonneveld (1).
Bijbelboek: Genesis (29), Exodus (33), Leviticus (6), Numeri (6), Deuteronomium (5), Jozua (10), Richteren (2), Ruth (1), 1 Samuël (8), 2 Samuël (3), 1 Koningen (3), 2 Koningen (7), 1 Kronieken (1), 2 Kronieken (8), Nehemia (1), Esther (5), Job (4), Psalmen (64), Spreuken (2), Prediker (1), Hooglied (9), Jesaja (48), Jeremia (9), Klaagliederen (1), Ezechiël (5), Daniël (6), Hosea (5), Joël (2), Amos (1), Jona (3), Micha (5), Zefanja (7), Zacharia (6), Maleachi (1), Mattheüs (60), Marcus (31), Lucas (100), Johannes (74), Handelingen (65), Romeinen (30), 1 Korintiërs (37), 2 Korintiërs (10), Galaten (9), Efeziërs (10), Filippensen (4), Kolossensen (6), 1 Thessalonicensen (5), 1 Timotheüs (2), 2 Timotheüs (6), Titus (2), Filemon (1), Hebreeën (20), Jakobus (3), 1 Petrus (14), 2 Petrus (3), 1 Johannes (13), Openbaringen (49).
Datum: 2013 (1), 2016 (114), 2017 (130), 2018 (132), 2019 (127), 2020 (129), 2021 (127), 2022 (96)

Preken (856)

Esther 3:1-9
Esther 3:1-9 (Deel van de Bijbelboek Esther serie).
Gepreekt door ds. A. van Heteren op 18 september 2022 (Doopdienst). Meer gegevens...
Numeri 20:10-13
Numeri 20:1-13 (Deel van de Vrije Stof serie).
Gepreekt door ds. A. Hoekman op 18 september 2022 (Zondag Morgen). Meer gegevens...
Jesaja 43:21
Jesaja 43:1-21 (Deel van de Vrije Stof serie).
Gepreekt door ds. A. van Heteren op 11 september 2022 (Zondag Middag). Meer gegevens...
Jesaj 53:4a
Jesaja 53:1-12 (Deel van de Vrije Stof serie).
Gepreekt door ds. A. van Heteren op 11 september 2022 (Speciale dienst). Meer gegevens...
1 Johannes 3:1-9
1 Johannes 3:1-9 (Deel van de Vrije Stof serie).
Gepreekt door ds. A.C. Uitslag op 4 september 2022 (Zondag Middag). Meer gegevens...
Esther 2:12-23.
Esther 2:12-23 (Deel van de Bijbelboek Esther serie).
Gepreekt door ds. A. van Heteren op 4 september 2022 (Zondag Morgen). Meer gegevens...
Heidelbergse catechismus zondag 42
Lucas 19:1-10 (Deel van de Heidelbergse Catechismus serie).
Gepreekt door ds. A. van Heteren op 28 augustus 2022 (Zondag Middag). Meer gegevens...
1 Johannes 2:18-29
1 Johannes 2:18-29 (Deel van de Vrije Stof serie).
Gepreekt door ds. A.C. Uitslag op 28 augustus 2022 (Zondag Morgen). Meer gegevens...
Efeze 5:8-10
Efeziërs 5:1-21 (Deel van de Vrije Stof serie).
Gepreekt door kand. C. Cornet op 21 augustus 2022 (Zondag Middag). Meer gegevens...
Esther 2:1-11
Esther 2:1-11 (Deel van de Bijbelboek Esther serie).
Gepreekt door ds. A. van Heteren op 21 augustus 2022 (Zondag Morgen). Meer gegevens...