Preekarchief

Via de filteroptie ‘Toon filter’ bovenaan kunnen de preken gefilterd worden op predikant, Bijbelboek, serie, dienst en datum. Door op de titel (tekst) van de preek te klikken wordt er meer informatie over de preek getoond en is er de mogelijkheid om de preek te downloaden.

Bijbelboek: Genesis (21), Exodus (30), Leviticus (5), Numeri (5), Deuteronomium (4), Jozua (7), Richteren (1), Ruth (1), 1 Samuël (6), 2 Samuël (1), 1 Koningen (1), 2 Koningen (5), 1 Kronieken (1), 2 Kronieken (7), Job (2), Psalmen (46), Spreuken (2), Hooglied (7), Jesaja (28), Jeremia (8), Ezechiël (3), Daniël (5), Hosea (4), Joël (1), Amos (1), Jona (2), Micha (2), Zefanja (1), Zacharia (5), Mattheüs (39), Marcus (26), Lucas (70), Johannes (53), Handelingen (47), Romeinen (18), 1 Korintiërs (28), 2 Korintiërs (3), Galaten (4), Efeziërs (6), Filippensen (3), Kolossensen (4), 1 Thessalonicensen (4), 1 Timotheüs (1), 2 Timotheüs (4), Titus (2), Hebreeën (13), Jakobus (2), 1 Petrus (7), 2 Petrus (1), 1 Johannes (5), Openbaringen (39).
Dienst: Zondag Morgen (242), Zondag Middag (231), Winteravondlezing (11), 1e Pinksterdag (10), Biddag (10), Goede Vrijdag (10), 1e Paasdag (10), Hemelvaartsdag (10), Doopdienst (9), 1e Kerstdag (8), 2e Kerstdag (8), 2e Paasdag (8), 2e Pinksterdag (7), Speciale dienst (5), Oudejaarsdienst (4), Nieuwjaarsdienst (4), Dankdag (4), Rouwdienst (1).
Datum: 2013 (1), 2016 (114), 2017 (130), 2018 (132), 2019 (127), 2020 (88)

Preken (592)

De Noodzaak van de Wedergeboorte
Johannes 2:23-3:21 (Deel van de WAL 2020-2021 - De Wedergeboorte serie).
Gepreekt door ds. A. Baars op 14 oktober 2020 (Winteravondlezing). Meer gegevens...
Matthëus 16:13b-17
Mattheüs 16:13-28 (Deel van de Vrije Stof serie).
Gepreekt door ds. A.C. Uitslag op 27 september 2020 (Zondag Middag). Meer gegevens...
Jozua 7
Jozua 7:1-26 (Deel van de Vrije Stof serie).
Gepreekt door ds. A.C. Uitslag op 27 september 2020 (Zondag Middag). Meer gegevens...
Openbaringen 21:22 -27
Openbaringen 21:22-27 (Deel van de Ds. van Heteren - De Openbaring van Johannes serie).
Gepreekt door ds. A. van Heteren op 27 september 2020 (Zondag Morgen). Meer gegevens...
1 Thessalonisenzen 4:3a
1 Thessalonicensen 4:1-18 (Deel van de Vrije Stof serie).
Gepreekt door ds. A. van Heteren op 13 september 2020 (Zondag Middag). Meer gegevens...
Zacharia 13:1
Zacharia 12:10-14 (Deel van de Vrije Stof serie).
Gepreekt door ds. A. van Heteren op 13 september 2020 (Zondag Morgen). Meer gegevens...
Zacharia 13:7b
Zacharia 13:1-9 (Deel van de Vrije Stof serie).
Gepreekt door ds. A. van Heteren op 6 september 2020 (Zondag Middag). Meer gegevens...
Zefanja 3:12
Zefanja 3:1-13 (Deel van de Vrije Stof serie).
Gepreekt door ds. A.C. Uitslag op 6 september 2020 (Zondag Morgen). Meer gegevens...
Openbaringen 21:1-8
Openbaringen 21:1-8 (Deel van de Vrije Stof serie).
Gepreekt door ds. A. van Heteren op 30 augustus 2020 (Doopdienst). Meer gegevens...
Speuken 13:17
Spreuken 13:1-27 (Deel van de Vrije Stof serie).
Gepreekt door ds. A.C. Uitslag op 30 augustus 2020 (Zondag Morgen). Meer gegevens...