Preekarchief

Via de filteroptie ‘Toon filter’ bovenaan kunnen de preken gefilterd worden op predikant, Bijbelboek, serie, dienst en datum. Door op de titel (tekst) van de preek te klikken wordt er meer informatie over de preek getoond en is er de mogelijkheid om de preek te downloaden.

Predikant: ds. A. van Heteren (334), ds. A.C. Uitslag (320), ds. A.A. Egas (29), ds. A. Baars (25), ds. J. Bos (23), ds. J.C. Pronk (17), ds. H.C. Bezemer (16), ds. J. de Bruin (13), ds. A. van de Weerd (13), ds. A. Hoekman (9), ds. B.L.C. Aarnoudse (9), ds. H. Polinder (9), ds. P. den Butter (8), ds. W.L. van der Staaij (8), ds. M.J. Kater (8), ds. D. Bos (7), ds. H. Korving (7), ds. J.M.J. Kieviet (7), ds. K. Hoefnagel (6), ds. J. Hoefnagel (6), ds. K. Visser (6), ds. R. Kok (5), ds. A. v.d. Zwan (5), ds. M. van der Sluys (4), ds. A. den Boer (4), ds. P. Roos (4), ds. A.D. Fokkema (4), ds. W.A. Capellen (4), Leesdienst (4), ds. A.J.T. Ruis (4), ds. H. van der Ham (4), ds.W. van Benthem (3), kand. S.M. Buth (3), ds. J. van Walsem (3), dhr. H. Bor (3), ds. M.A. Kempeneers (3), kand. C. Cornet (3), ds. C.P. de Boer (3), ds.D.C. de Pater (2), J.P.Boiten (2), ds.M. van Sligtenhorst (2), A.Versluis (2), ds.H.H.Klomp (2), ds. J. Westerink (2), ds. H.H. de Haan (2), ds. G.J. Post (2), prop. R.J. Jansen (2), ds. G.J. Capellen (2), ds. J. van Vulpen (2), ds. W. van Sorge (2), ds. G.R. Procee (2), ds. C. Bos (2), ds. L.W. van der Meij (2), ds. A. Huijgen (2), ds. W.E. Klaver (2), J.W.Schoonderwoerd (1), M.A. van Reenen (1), ds. A. I. Kazen (1), ds.C.Westerink (1), ds. M. Klaassen (1), ds. A.K. Wallet (1), ds. P.D.J. Buijs (1), ds. L.A. den Butter (1), ds. R. van Kooten (1), ds. B. Tramper (1), ds. M. Baan (1), stud. B. van Vliet (1), ds. M.C. Tanis (1), ds. P. Zonneveld (1).
Bijbelboek: Genesis (30), Exodus (34), Leviticus (7), Numeri (8), Deuteronomium (6), Jozua (10), Richteren (14), Ruth (2), 1 Samuël (8), 2 Samuël (3), 1 Koningen (4), 2 Koningen (7), 1 Kronieken (1), 2 Kronieken (8), Nehemia (2), Esther (15), Job (4), Psalmen (79), Spreuken (3), Prediker (1), Hooglied (10), Jesaja (55), Jeremia (9), Klaagliederen (1), Ezechiël (5), Daniël (7), Hosea (5), Joël (2), Amos (1), Jona (3), Micha (5), Habakuk (1), Zefanja (7), Zacharia (7), Maleachi (1), Mattheüs (70), Marcus (37), Lucas (116), Johannes (85), Handelingen (72), Romeinen (36), 1 Korintiërs (39), 2 Korintiërs (11), Galaten (9), Efeziërs (10), Filippensen (5), Kolossensen (7), 1 Thessalonicensen (6), 1 Timotheüs (3), 2 Timotheüs (7), Titus (2), Filemon (1), Hebreeën (24), Jakobus (3), 1 Petrus (16), 2 Petrus (3), 1 Johannes (16), Openbaringen (54).
Datum: 2013 (1), 2016 (114), 2017 (130), 2018 (132), 2019 (127), 2020 (129), 2021 (127), 2022 (127), 2023 (104)

Preken (991)

Heidelbergse Catechismus Zondag 4
Deuteronomium 27:9-26 (Deel van de Heidelbergse Catechismus serie).
Gepreekt door ds. A.C. Uitslag op 26 november 2023 (Zondag Middag). Meer gegevens...
Psalm 132:17-18
Psalmen 132:1-18 (Deel van de Vrije Stof serie).
Gepreekt door ds. A. van Heteren op 26 november 2023 (Zondag Morgen). Meer gegevens...
Psalm 129
Psalmen 129:1-8 (Deel van de Vrije Stof serie).
Gepreekt door ds. A. van Heteren op 19 november 2023 (Zondag Middag). Meer gegevens...
Richteren 11:39
Richteren 11:29-40 (Deel van de de Richter Jefta serie).
Gepreekt door ds. A.C. Uitslag op 19 november 2023 (Zondag Morgen). Meer gegevens...
Handelingen 17:16,en 30-34.
Handelingen 17:16-34 (Deel van de Vrije Stof serie).
Gepreekt door ds. J.C. Pronk op 12 november 2023 (Zondag Middag). Meer gegevens...
Heidelbergse Catechismus Zondag 3
Genesis 1:26-31 (Deel van de Heidelbergse Catechismus serie).
Gepreekt door ds. A. van Heteren op 12 november 2023 (Zondag Morgen). Meer gegevens...
Psalm 84:7
Psalmen 84:1-13 (Deel van de Vrije Stof serie).
Gepreekt door ds. A. van Heteren op 5 november 2023 (Zondag Middag). Meer gegevens...
Heidelbergse Catechismus Zondag 2
Romeinen 3:9-20 (Deel van de Heidelbergse Catechismus serie).
Gepreekt door ds. A.C. Uitslag op 5 november 2023 (Zondag Morgen). Meer gegevens...
Richteren 11:4-28
Richteren 11:4-4:28 (Deel van de de Richter Jefta serie).
Gepreekt door ds. A.C. Uitslag op 29 oktober 2023 (Zondag Middag). Meer gegevens...
Psalm 51:12a
Psalmen 51:1-21 (Deel van de Vrije Stof serie).
Gepreekt door ds. A. van Heteren op 29 oktober 2023 (Zondag Morgen). Meer gegevens...