Preekarchief

Via de filteroptie ‘Toon filter’ bovenaan kunnen de preken gefilterd worden op predikant, Bijbelboek, serie, dienst en datum. Door op de titel (tekst) van de preek te klikken wordt er meer informatie over de preek getoond en is er de mogelijkheid om de preek te downloaden.

Bijbelboek: Genesis (23), Exodus (30), Leviticus (5), Numeri (5), Deuteronomium (4), Jozua (10), Richteren (1), Ruth (1), 1 Samuël (6), 2 Samuël (1), 1 Koningen (1), 2 Koningen (5), 1 Kronieken (1), 2 Kronieken (7), Job (2), Psalmen (49), Spreuken (2), Hooglied (7), Jesaja (31), Jeremia (9), Ezechiël (4), Daniël (6), Hosea (4), Joël (1), Amos (1), Jona (2), Micha (5), Zefanja (1), Zacharia (5), Mattheüs (43), Marcus (26), Lucas (75), Johannes (56), Handelingen (49), Romeinen (20), 1 Korintiërs (30), 2 Korintiërs (4), Galaten (5), Efeziërs (7), Filippensen (4), Kolossensen (4), 1 Thessalonicensen (4), 1 Timotheüs (1), 2 Timotheüs (4), Titus (2), Hebreeën (13), Jakobus (3), 1 Petrus (8), 2 Petrus (1), 1 Johannes (6), Openbaringen (46).
Dienst: Zondag Morgen (261), Zondag Middag (249), Winteravondlezing (14), 1e Pinksterdag (10), Biddag (10), 1e Kerstdag (10), Goede Vrijdag (10), 1e Paasdag (10), Doopdienst (10), Hemelvaartsdag (10), 2e Kerstdag (9), 2e Paasdag (8), 2e Pinksterdag (7), Oudejaarsdienst (5), Nieuwjaarsdienst (5), Speciale dienst (5), Dankdag (5), Rouwdienst (1).
Datum: 2013 (1), 2016 (114), 2017 (130), 2018 (132), 2019 (127), 2020 (129), 2021 (6)

Preken (639)

Wedergeboorte en Liefde
1 Johannes 1:3-3:24 (Deel van de WAL 2020-2021 - De Wedergeboorte serie).
Gepreekt door ds. A. Baars op 20 januari 2021 (Winteravondlezing). Meer gegevens...
Johannes 8:9b
Johannes 8:1-11 (Deel van de Vrije Stof serie).
Gepreekt door ds. A.C. Uitslag op 10 januari 2021 (Doopdienst). Meer gegevens...
Heidelbergse Catechismus zondag 18
Handelingen 1:1-14 (Deel van de Heidelbergse Catechismus serie).
Gepreekt door ds. A. van Heteren op 10 januari 2021 (Zondag Morgen). Meer gegevens...
1 Korinthe 15:58
1 Korintiërs 15:50-58 (Deel van de Vrije Stof serie).
Gepreekt door ds. A.A. Egas op 3 januari 2021 (Zondag Middag). Meer gegevens...
Lukas 2:36-38
Lucas 2:25-38 (Deel van de Vrije Stof serie).
Gepreekt door ds. A.C. Uitslag op 3 januari 2021 (Zondag Morgen). Meer gegevens...
Openbaringen 22:21
Psalmen 46:1-12 (Deel van de Vrije Stof serie).
Gepreekt door ds. A. van Heteren op 1 januari 2021 (Nieuwjaarsdienst). Meer gegevens...
1 Petrus 4:7-8
1 Petrus 4:1-11 (Deel van de Vrije Stof serie).
Gepreekt door ds. A.C. Uitslag op 31 december 2020 (Oudejaarsdienst). Meer gegevens...
Psalm 115:12a
Psalmen 115:1-18 (Deel van de Vrije Stof serie).
Gepreekt door ds. A. van Heteren op 31 december 2020 (Dankdag). Meer gegevens...
2 Korinthe 8:9
2 Korintiërs 8:1-15 (Deel van de Advent serie).
Gepreekt door ds. A.C. Uitslag op 27 december 2020 (Zondag Middag). Meer gegevens...
Galaten 4:4-5
Galaten 3:19-4:17 (Deel van de Advent serie).
Gepreekt door ds. J.M.J. Kieviet op 27 december 2020 (Zondag Morgen). Meer gegevens...