Diaconie

De eerste diakenen komen we in de Bijbel tegen in het boek Handelingen. De diaken in dit Bijbelboek hield zich bezig met het inzamelen en verdelen van de gaven en met het eerlijk verdelen van de zogenaamde liefdemaaltijden. Hierbij wordt het wezen van het diaconaat geschetst, namelijk dienend bezig zijn in de gemeente. Een diaken werkt dan ook in de gemeente d.w.z. heeft oog voor de medemens met zijn eventuele noden. Dit houdt niet op bij onze eigen gemeente, maar wanneer dit in ons vermogen ligt, zullen we ook iets moeten doen in bijvoorbeeld een derde wereldland.

Bekijk in dit menu de volgende onderliggende pagina’s:
Digitale Collecte
Collectemunten
Kerkelijke kassen
ANBI

Bankrekeningnummer
NL65  RABO 0346 5304 15