Maar God, Die rijk is in barmhartigheid door Zijn grote liefde, waarmede Hij ons liefgehad heeft, Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus; (uit genade zijt gij zalig geworden) En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus. -- Efeziers 2:4-6 (DagelijksWoord.nl)

Diaconie

De eerste diakenen komen we in de Bijbel tegen in het boek Handelingen. De diaken in dit Bijbelboek hield zich bezig met het inzamelen en verdelen van de gaven en met het eerlijk verdelen van de zogenaamde liefdemaaltijden. Hierbij wordt het wezen van het diaconaat geschetst, namelijk dienend bezig zijn in de gemeente. Een diaken werkt dan ook in de gemeente d.w.z. heeft oog voor de medemens met zijn eventuele noden. Dit houdt niet op bij onze eigen gemeente, maar wanneer dit in ons vermogen ligt, zullen we ook iets moeten doen in bijvoorbeeld een derde wereldland.

Bekijk in dit menu de volgende onderliggende pagina’s:
Collectemunten
Kerkelijke kassen
ANBI