Thuishulp Eben-Haëzer

Organisatie:
Thuishulp Eben-Haëzer is een vrijwilligersorganisatie vanuit de Christelijke Gereformeerde kerk Eben-Haëzer te Urk en valt onder de verantwoordelijkheid van de diaconie. De kerkenraad is lid van de Nederlandse Patiënten Vereniging. De Nederlandse Patiënten Vereniging biedt ondersteuning en begeleiding bij dit project. We maken daarbij gebruik van de Handleiding Kerkelijke Thuishulpprojecten, ontwikkeld door de NPV in januari 2013.

Doelstelling:
Onderlinge hulpverlening en ondersteuning voor- en door gemeenteleden. Daarnaast is het doel dat hierdoor de onderlinge band gevoeld wordt en de contacten binnen de gemeente versterkt worden. Als gemeente hebben we de opdracht om naar elkaar om te zien, zoals in 1 Korinthe 12 beschreven wordt, om elkaar tot een hand en een voet te zijn.

Wat kan Thuishulp Eben-Haëzer voor u betekenen?

Hebt u vervoer nodig? | Wilt u hulp bij boodschappen doen? | U wilt graag bezoek ontvangen? | Tijdelijk huishoudelijke- of gezinsondersteuning nodig? | Bent u mantelzorger en wilt u ontlast worden?

Als u een hulpvraag heeft, dan kunt u contact met ons opnemen door te bellen naar 06 – 11 09 77 28 (tussen 9 en 10 uur ‘s morgens) of door een mail te sturen naar Hebt u vragen, opmerkingen of suggesties? Wilt u misschien vrijwilliger worden? Ook dan kunt u bij ons terecht door middel van bovenstaande contactgegevens!


Ervaringen van hulpvragers en vrijwilligers van Thuishulp ‘Eben-Haëzer’

Dit zijn voorbeelden van hulpvragen, gebaseerd op de realiteit. Namen en voorbeelden zijn enigszins vervormd i.v.m. de privacy van hulvragers en vrijwilligers

Bezoekje coördinatoren:
‘Ik vond het fijn dat de coördinatoren me benaderden voor een bezoekje. Doordat ik de laatste tijd veel heb meegemaakt dachten ze dat ik een bezoekje misschien wel op prijs zou stellen. Ik vind het prettig dat ze op deze manier meeleven en ik vond het fijn om mijn verhaal te doen. Ik ga zeker nadenken of ik hulp van de Thuishulp nodig heb. Nu weet ik hen te vinden en is de drempel niet zo groot om hulp in te schakelen’

Eten koken:
Hulpvrager: Heel fijn dat er een maaltijd gebracht kan worden door vrijwilligers van de Thuishulp. Zo hoef ik op dat moment geen eten te koken en wordt mijn gezin ontlast

Vrijwilliger: Ik vind het fijn om te koken, extra koken vind ik geen probleem. Ik ben blij dat ik op deze manier iets voor de ander kan betekenen

Vervoer:
Coördinatoren: Vervoer kan op verschillende manieren ingezet worden. De vrijwilliger kan met de hulpvrager rijden, maar ook als begeleiding mee gaan. Het inzetten van vervoer is al verschillende keren handig gebleken. Ook wanneer nog niet zeker is of het nodig is kan er een schema gemaakt worden. De hulp kan dan eventueel afgezegd worden. De vrijwilliger krijgt een kilometervergoeding.

Gezelschap:
Hulpvrager: Mijn netwerk is niet zo groot. Ik vind het fijn om geregeld bezoek te krijgen van een vrijwilliger uit de gemeente. Zo leer ik andere mensen kennen en ontlast ik mijn familie.

Gezinsondersteuning:
Coördinatoren: Wanneer de moeder in het gezin uitvalt, bijvoorbeeld door een ziekenhuisopname, kunnen de vrijwilligers van Thuishulp ‘Eben-Haëzer’ het gezin ontlasten door taken de verrichten die de moeder anders zou doen. Dit kunnen huishoudelijke taken zijn zoals stoffen en zuigen maar ook andere taken zoals de kinderen uit school halen of een spelletje met hen doen. We proberen de periode dat we deze hulp bieden wel zo veel mogelijk af te bakenen.

Vrijwilliger: Het is heel fijn om zo iets te kunnen betekenen voor de ander. En heel mooi om te merken dat het nodig is en gewaardeerd wordt! Ik voel mezelf dan ook nuttig en doe het graag.

Boodschappen doen:
Hulpvrager: Ik ben wat onzeker bij het boodschappen doen. Ik vind het heel fijn dat ik hierin ondersteund wordt door een vrijwilliger. Ook is het heel gezellig om dit samen te doen!

Wandelen:
Hulpvrager: Fijn dat je ook hiervoor een beroep kunt doen op de Thuishulp. Op deze manier heb ik gezelschap, kom ik buiten en heb ik op een ontspannen manier contact met een gemeentelid!

Algemeen:
Vrijwilliger: Ik vind het fijn om iets voor een ander te doen, maar durf niet zomaar op iemand af te stappen. Fijn dat de Thuishulp dit nu voor mij regelt.

Hulpvrager: Misschien is het niet eens nodig, maar alleen al het feit dat ik weet dat ik op jullie terug kan vallen, geeft me al een gerust gevoel.