Draagt elkanders lasten, en vervult alzo de wet van Christus. Want zo iemand meent iets te zijn, daar hij niets is, die bedriegt zichzelven in zijn gemoed. -- Galaten 6:2-3 (DagelijksWoord.nl)

Mannen-/vrouwenverenigingen

Obadja – 20-50 jaar.
Leiding: Jaap Schenk en Jan Hoekstra
Dag en tijd: zondag van 20.00 – 21.15 uur. (1e keer op 6 oktober).
Plaats: consistorie Pniëlkerk

De Bereeërs – 27+ jaar
Leiding:  Piet de Boer.
Dag en tijd: dinsdag van 20.00 – 21.30 uur. (1e keer op 8 oktober).
Plaats: grote zaal Pniëlkerk

Onderzoekt de Schriften – 25-80+ jaar
Leiding: Jelle ten Napel & Louw van der Zwan.
Dag en tijd: zondag van 20.00 – 21.00 uur. (1e keer op 29 september).
Plaats: grote zaal Eben-Haëzerkerk.

Hadassa 18-21 jaar
Leiding: Elise ten Berge-Metz  &  Marijke de Wit-Bakker.
Dag en tijd: dinsdag 20.15  uur. (1e keer op 1 oktober).
Plaats: kleine zaal Eben-Haëzerkerk

Maria – 22-30 jaar
Leiding: Thamar Hoekstra & Willemien Baak.
Dag en tijd: dinsdag  20.00  uur. (1e keer op 1 oktober).
Plaats: Eben-Haëzerkerk

Ruth –25-40 jaar
Leiding: Linda Kramer & Janny Vrugteveen
Dag en tijd: donderdag  20.00 uur (1e keer op woensdag 2 oktober).
Plaats: Pniëlkerk.

Hanna – 30+ jaar
Leiding: Maria Ras & Heidie Mulder.
Dag en tijd: dinsdag 20.00 uur. (1e keer op 1 oktober).
Plaats: Pniëlkerk

Lydia – 35+ jaar
Leiding: Jaantje Bakker & Alie Schenk.
Dag en tijd: donderdag  20.00  uur. (1e keer op 10 oktober).
Plaats: Pniëlkerk

Deborah – 35-55 jaar
Leiding: Martha & Hillie.
Dag en tijd: donderdag  20.00 uur. (eerste keer op 3 oktober).
Plaats: Eben-Haëzerkerk

Bid en werk – 55+
Leiding: C. Wijma & T.C. van Heteren
Dag en tijd: dinsdag  20.00 uur. (eerste keer op 8 oktober).
Plaats: Eben-Haëzerkerk.