Aanmelden activiteit


He jongelui,  

Na de vakantie leven we weer toe naar het nieuwe catechisatie en verenigingen seizoen. Natuurlijk  willen wij eerst  een leuke startdag  voor de jeugd van -16 organiseren.

Bestemming voor deze keer is: Het water loop bos in  Marknesse.

Passend bij ons thema van dit jaar Het levende water  Openbaring 22 :17b

We hopen hier een leuke speurtocht te doen die ons leid langs een natuur gebied  waar zo’n 30 water bouwkundige  modellen zijn aangelegd voor onderzoek. Een historisch openlucht laboratorium met voornamelijk restanten van onderzoeken naar de Delta Werken.

Als afsluiting gaan we daar wat eten met elkaar.

We hopen op een leuke en leerzame middag D.V.

De datum is 16 september vanaf half 1 in de Pniëlkerk.

Voor eten word gezorgd.

Ps We zoeken nog chauffeurs.

Opening s avond is  D.V.  zaterdag 23 sept  19.30 uur in de PniËlkerk, ook hier zal ons thema centraal staan.

Oud en jong we rekenen op jullie komst.

Hartelijk groet van de activiteiten commissie