Want alle volken zullen wandelen, elk in den naam zijns gods; maar wij zullen wandelen in den Naam des HEEREN, onzes Gods, eeuwiglijk en altoos. -- Micha 4:5 (DagelijksWoord.nl)

Aanmelden Activiteit

Jeugdappel  16 – 27  “ Ongekend groot en toch dichtbij “ (D.V. 26 oktober 2019 van 15:30 tot 21:00 uur)

Kruisweg 55, 1436 CA, Aalsmeerderbrug

Onze God is groot en heilig. Hij is de Schepper, Hij is de Koning der koningen. Wij kunnen niet bevatten hoe groot onze God is. Deze God wil gediend worden, dat vérdient Hij ook. Maar onze God regeert niet alleen, Hij zorgt ook voor jou. Hij kent jou. Hij weet wat je bezighoudt en wat je moeilijk vindt. In de Bijbel vinden we veel beloften die laten zien hoe goed God is. Welke beloften kan ik gebruiken als houvast in mijn dagelijkse leven om deze grote God eer te doen?

Deze vragen staan centraal op het komende Jeugdappel +16 D.V. zaterdagmiddag en –avond 26 oktober 2019. Samen met jou denken we dan na over het thema ‘Ongekend groot en toch dichtbij’.

We gaan met auto’s naar Aalsmeerderbrug en vertrekken om 13.45 uur bij de Eben-Haëzerkerk. Op de terugweg hopen we nog ergens iets te nuttigen (dit is op eigen kosten). We hopen voor 23.30 uur weer terug op Urk te zijn.

We zoeken ook nog auto’s met chauffeurs. Geef je nu dan snel op.

Opgeven voor deze dag kun je doen via de knop onder dit bericht.


Chauffeurs gezocht – Jeugdappel  16 – 27 (D.V. 26 oktober 2019)

Voor het Jeugdappel 16 – 27 op D.V. zaterdag 26 oktober 2019 zijn we nog op zoek naar chauffeurs. Ben je beschikbaar van 13:45 tot 23:30 uur, geef je dan op via de onderstaande knop.