Draagt elkanders lasten, en vervult alzo de wet van Christus. Want zo iemand meent iets te zijn, daar hij niets is, die bedriegt zichzelven in zijn gemoed. -- Galaten 6:2-3 (DagelijksWoord.nl)

Jongensverenigingen

Benjamin – 12-13 jaar

Leiding: Jan Hakvoort & Jaawk Koffeman.
Dag en tijd: zondagavond 20.00 uur. (1e keer op 22 september).
Plaats: Pniëlkerk.

Jozef – 12-13 jaar

Leiding: Evert en Engelien ten Napel-Mulder
Dag en tijd: zondagavond 20.00 uur. (1e keer op 6 oktober).
Plaats: Eben-Haëzerkerk.

Ruben – 14-15 jaar

Leiding: Louwrens Hoefnagel & Albert Ras
Dag en tijd: zondagavond 20.00 uur. (1e keer op 6 oktober).
Plaats: Pniëlkerk.