Want alle volken zullen wandelen, elk in den naam zijns gods; maar wij zullen wandelen in den Naam des HEEREN, onzes Gods, eeuwiglijk en altoos. -- Micha 4:5 (DagelijksWoord.nl)

Contactgegevens

Scriba
Scriba: T. Woord
Tel. 0527-688440

Jeugdraad

Preekvoorziening
Preekvoorziener: T. Hakvoort
Tel. 0527-686164

Kerkelijke Administratie
Ledenadministratie: Fam. J. Bakker
Tel. 0527-681118

Diaconie
Penningmeester: G. de Wit

Zondagsschool

Ons Kerkblad

Contactgegevens Website