Algemeen

Scriba
Scriba: T. Woord
Tel. 0527-688440

Jeugdraad

Preekvoorziening
Preekvoorziener: T. Hakvoort
Tel. 0527-686164

Kerkelijke Administratie
Ledenadministratie: Fam. J. Bakker
Tel. 0527-681118

Diaconie
Penningmeester: G. de Wit

Zondagsschool

Ons Kerkblad

Contactgegevens Website