Draagt elkanders lasten, en vervult alzo de wet van Christus. Want zo iemand meent iets te zijn, daar hij niets is, die bedriegt zichzelven in zijn gemoed. -- Galaten 6:2-3 (DagelijksWoord.nl)

Contactgegevens

Scriba
Scriba: T. Woord
Tel. 0527-688440

Jeugdraad

Preekvoorziening
Preekvoorziener: T. Hakvoort
Tel. 0527-686164

Kerkelijke Administratie
Ledenadministratie: Fam. J. Bakker
Tel. 0527-681118

Diaconie
Penningmeester: G. de Wit

Zondagsschool

Ons Kerkblad

Contactgegevens Website