Preekarchief

Via de filteroptie ‘Toon filter’ bovenaan kunnen de preken gefilterd worden op predikant, Bijbelboek, serie, dienst en datum. Door op de titel (tekst) van de preek te klikken wordt er meer informatie over de preek getoond en is er de mogelijkheid om de preek te downloaden.

Exodus 30:18 en Johannes 13:10 (Exodus 30:17-21)

ds. A. van Heterends. A. van Heteren, 1 maart 2020
Deel van de Vrije Stof serie, gepreekt in een Zondag Morgen dienst

Voorbereiding Heilig avondmaal.
Het koperen wasvat.
1.Een ontreiniging.
2.Reiniging.
3.Heiliging.

Tags:

Eerder: Zelfde dag: Later:
« Koning Manasse Zondag 5. Exodus 27:16 en Johannes 10:7b »

Exodus 30:17-21

17En de HEERE sprak tot Mozes, zeggende: 18Gij zult ook een koperen wasvat maken, met zijn koperen voet, om te wassen; en gij zult het zetten tussen de tent der samenkomst, en tussen het altaar, en gij zult water daarin doen; 19Dat Aaron en zijn zonen zich daaruit wassen, hun handen en voeten. 20Wanneer zij in de tent der samenkomst zullen gaan, zo zullen zij zich met water wassen, opdat zij niet sterven; of wanneer zij tot het altaar naderen, om te dienen, dat zij het vuuroffer den HEERE aansteken; 21Zij zullen dan hun handen en voeten wassen, opdat zij niet sterven; en dit zal hun een eeuwige inzetting zijn, voor hem en zijn zaad, bij hun geslachten. (SV)