Preekarchief

1 Korinthe 15:50-58. (1 Korintiërs 15:50-58)

ds. B.L.C. Aarnoudse, 28 april 2019
Deel van de Vrije Stof serie, gepreekt in een Zondag Morgen dienst

Christus opstanding betekent verandering voor Gods volk.
1.De noodzaak van die verandering.
De grond van die verandering.
3.De vrucht van die verandering.

Tags:

Eerder: Zelfde dag: Later:
« 2 Timothëus 1:10-14. Romeinen 5:6-8 Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 28 »