Want alle volken zullen wandelen, elk in den naam zijns gods; maar wij zullen wandelen in den Naam des HEEREN, onzes Gods, eeuwiglijk en altoos. -- Micha 4:5 (DagelijksWoord.nl)

Preekarchief

Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 26 (Exodus 30:1-10)

ds. A. van Heterends. A. van Heteren, 7 april 2019
Deel van de Ds. van Heteren - Nederlandse Geloofsbelijdenis serie, gepreekt in een Zondag Middag dienst

Christus als voorbidder.
1.Vooraf geschaduwde voorbidder.
2.Enige voorbidder.
3.Grote voorbidder.

Tags:

Eerder: Zelfde dag: Later:
« Jesaja 53:6 en 7. Jesaja 53:10b en 11. Markus 15:22-23 »