Geef je hier op voor het Hemelvaartskamp 16+

Bespreek de preek zondag 21 april 2019

Ds. van Heteren

  1. Lees Joh 17:4 Welke opdracht heeft de Vader aan Zijn Zoon gegeven?
  2. Wat is een krachtig bewijs voor het feit dat Christus Gods Zoon is?
  3. Lees Matth 3:17. Wat zegt God de Vader en wat betekent dat?
  4. Lees Lukas 5:21-26. Hoe bewijst Jezus hier dat Hij de Zoon van God is?
  5. Wat betekent “De Geest der heiligmaking?”
  6. Op welke drie manieren bewijst Christus als de Zoon van God Zijn almacht op de pinksterdag?
  7. Lees zondag 6 vr en antw. 17. Wat betekent dit?
  8. Wat betekent de naam Heere?
  9. Lees Rom. 1:6 en 7. Wat betekenen deze verzen?
  10. Lees zondag 13 vraag en antw 34. Wat betekent dit?