Want alle volken zullen wandelen, elk in den naam zijns gods; maar wij zullen wandelen in den Naam des HEEREN, onzes Gods, eeuwiglijk en altoos. -- Micha 4:5 (DagelijksWoord.nl)

Bespreek de preek zondag 6 oktober 2019

Ds. Uitslag

Vraag 1
De zogenaamde vervangingstheologie leert dat de kerk in de plaats van Israël is gekomen. Alle beloften, die in de Bijbel klinken tot Israël hebben dus geen betrekking op het volk van Israël, maar zijn bestemd voor de kerk. Wat vind jij van deze gedachte?

Vraag 2
a. Noem een aantal voorbeelden uit de Bijbel, waarin het volk van Israël dreigde vernietigd te worden
b. Op welke manier is Israël in de loop van de geschiedenis bedreigd in haar bestaan?
c. Hoe blijkt vandaag de dag de haat tegen Israël?
d. Wat heeft dit ons te zeggen?

Vraag 3
We zouden in zeker opzicht kunnen zeggen, dat de christenen de Bijbel (in elk geval het Oude Testament) uit de hand van het Joodse volk hebben gekregen. Klopt het dan wel, dat wij willen evangeliseren onder de Joden? Zou het niet beter zijn alleen in gesprek te gaan met het volk van Israël? Met andere woorden: het Joodse volk kan toch op haar eigen manier zalig worden buiten de Heere Jezus om? Ben jij het daarmee eens? Zo ja/nee, waarom?

Vraag 4
Wat wordt er bedoeld met Romeinen 11: 12?

Stelling
In de kerk is er veel te weinig aandacht voor de bijzondere plaats van Israël

Stelling
Liefde voor Israël zonder waarachtige liefde tot de God van Israël stelt niets voor

Ds. van Heteren

  1. Wie zeggen dat brood wijn echt lichaam en bloed van Christus worden? Wat zeggen wij?
  2. Welk middel gebruikt de Heere om de wedergeboorte te werken?
  3. Wat is de geestelijke mond waarmee gegeten kan worden?
  4. Brood wordt gemaakt van graan dat gemalen en gebakken wordt in de oven. Wat zegt dit over het lijden van Christus?
  5. Wijn is gemaakt van geperste druiven. Wat laat dit zien van het lijden van Christus?
  6. Op welke punten is zelfonderzoek nodig?
  7. Lees Lukas 13:26. Wat betekent dit?
  8. Was Simon de tovenaar bekeerd of niet?
  9. Het Heilig Avondmaal is de vervulling van het Pascha. Bij het Pascha ging de verderfengel voorbij als er bloed aan de posten was. Welke lijn kun je trekken naar het Heilig Avondmaal?
  10. Hoe zie je de liefde van God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest aan het Heilig Avondmaal?