Preekarchief

Via de filteroptie ‘Toon filter’ bovenaan kunnen de preken gefilterd worden op predikant, Bijbelboek, serie, dienst en datum. Door op de titel (tekst) van de preek te klikken wordt er meer informatie over de preek getoond en is er de mogelijkheid om de preek te downloaden.

Numeri 15:37-41 (Numeri 15:37-41)

ds. A. van Heterends. A. van Heteren, 12 juli 2020
Deel van de Vrije Stof serie, gepreekt in een Zondag Middag dienst

De snoertjes aan de kleding.
1.De betekenis voor Israel.
2.De betekenis voor Jezus.
3.De betekenis voor ons.

Tags:

Eerder: Zelfde dag: Later:
« Jeremia 4:4 Jozua 2:1-24 Kolossenzen 1:12-14 »

Numeri 15:37-41

37En de HEERE sprak tot Mozes, zeggende: 38Spreek tot de kinderen Israels, en zeg tot hen: Dat zij zich snoertjes maken aan de hoeken hunner klederen, bij hun geslachten; en op de snoertjes des hoeks zullen zij een hemelsblauwen draad zetten. 39En hij zal ulieden aan de snoertjes zijn, opdat gij het aanziet, en aan al de geboden des HEEREN gedenkt, en die doet; en gij zult naar uw hart, en naar uw ogen niet sporen, die gij zijt nahoererende; 40Opdat gij gedenkt en doet al Mijn geboden, en uw God heilig zijt. 41Ik ben de HEERE, uw God, Die u uit Egypteland uitgevoerd heb, om u tot een God te zijn; Ik ben de HEERE, uw God! (SV)