Preekarchief

Via de filteroptie ‘Toon filter’ bovenaan kunnen de preken gefilterd worden op predikant, Bijbelboek, serie, dienst en datum. Door op de titel (tekst) van de preek te klikken wordt er meer informatie over de preek getoond en is er de mogelijkheid om de preek te downloaden.

Markus 6:6 (Marcus 6:1-6)

ds. A. Hoekmands. A. Hoekman, 21 juni 2020
Deel van de Vrije Stof serie, gepreekt in een Zondag Morgen dienst

De verwondering van Jezus over ons ongeloof.
1.Waarom mensen Jezus verwerpen.
2.Waarom wij in Hem moeten geloven.

Tags:

Eerder: Zelfde dag: Later:
« Heidelbergse Catechismus zondag 10 Genesis 22:8 Heidelbergse Catechismus zondag 11 »

Marcus 6:1-6

1En Hij ging van daar weg, en kwam in Zijn vaderland, en Zijn discipelen volgden Hem. 2En als het sabbat geworden was, begon Hij in de synagoge te leren; en velen, die Hem hoorden, ontzetten zich, zeggende: Van waar komen Dezen deze dingen, en wat wijsheid is dit, die Hem gegeven is, dat ook zulke krachten door Zijn handen geschieden? 3Is deze niet de timmerman, de zoon van Maria, en de broeder van Jakobus en Joses, en van Judas en Simon, en zijn Zijn zusters niet hier bij ons? En zij werden aan Hem geergerd. 4En Jezus zeide tot hen: Een profeet is niet ongeeerd dan in zijn vaderland en onder zijn magen, en in zijn huis. 5En Hij kon aldaar geen kracht doen; dan Hij legde weinigen zieken de handen op, en genas hen. 6En Hij verwonderde Zich over hun ongeloof, en omging de vlekken daar rondom, lerende. (SV)