Preekarchief

Via de filteroptie ‘Toon filter’ bovenaan kunnen de preken gefilterd worden op predikant, Bijbelboek, serie, dienst en datum. Door op de titel (tekst) van de preek te klikken wordt er meer informatie over de preek getoond en is er de mogelijkheid om de preek te downloaden.

Lukas 23:46 (Lucas 23:46-48)

ds. A.C. Uitslagds. A.C. Uitslag, 10 april 2020
Deel van de Vrije Stof serie, gepreekt in een Goede Vrijdag dienst

Het laatste kruiswoord.
1.Stervenswoord.
2.Levenswoord.

Tags:

Eerder: Zelfde dag: Later:
« Exodus 25:8 Matthëus 27:57-60 Matthëus 28:10b »

Lucas 23:46-48

46En Jezus, roepende met grote stemme, zeide: Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest. En als Hij dat gezegd had, gaf Hij den geest. 47Als nu de hoofdman over honderd zag, wat er geschied was, verheerlijkte hij God, en zeide: Waarlijk, deze Mens was rechtvaardig. 48En al de scharen, die samengekomen waren om dit te aanschouwen, ziende de dingen, die geschied waren, keerden wederom, slaande op hun borsten. (SV)