Preekarchief

Via de filteroptie ‘Toon filter’ bovenaan kunnen de preken gefilterd worden op predikant, Bijbelboek, serie, dienst en datum. Door op de titel (tekst) van de preek te klikken wordt er meer informatie over de preek getoond en is er de mogelijkheid om de preek te downloaden.

Exodus 28:36-38 en Hebreeën 7:26 (Exodus 28:36-38)

ds. A. van Heterends. A. van Heteren, 8 maart 2020
Deel van de Vrije Stof serie, gepreekt in een Zondag Middag dienst

De heiligheid door Christus verzoend.
1.Geëiste gerechtigheid.
2.Gevonden ongerechtigheid.
3.Gedragen ongerechtigheid.

Tags:

Eerder: Zelfde dag: Later:
« Zondag 5. Exodus 27:16 en Johannes 10:7b 2 Koningen 13:20-21 »

Exodus 28:36-38

36Verder zult gij een plaat maken van louter goud, en gij zult daarin graveren, gelijk men de zegelen graveert: De HEILIGHEID DES HEEREN! 37En gij zult dezelve aanhechten met een hemelsblauw snoer, alzo dat zij aan den hoed zij; aan de voorste zijde des hoeds zal zij zijn. 38En zij zal op het voorhoofd van Aaron zijn, opdat Aaron drage de ongerechtigheid der heilige dingen, welke de kinderen Israels zullen geheiligd hebben, in alle gaven hunner geheiligde dingen; en zij zal geduriglijk aan zijn voorhoofd zijn, om henlieden voor het aangezicht des HEEREN aangenaam te maken. (SV)