God is getrouw, door Welken gij geroepen zijt tot de gemeenschap van Zijn Zoon Jezus Christus, onzen Heere. -- 1 Korintiers 1:9 (DagelijksWoord.nl)

Preekarchief

Genesis 5:22-24. (Genesis 5:18-24)

ds. H. Polinderds. H. Polinder, 3 november 2019
Deel van de Vrije Stof serie, gepreekt in een Zondag Middag dienst

Henoch wandelt met God.
1.Het geheim van zijn leven.
2.Het is te zien in zijn leven.
3.Het bepaalt het einde van zijn leven.

Tags:

Eerder: Zelfde dag: Later:
« Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 37 Jesaja 1:18, 2 Koningen 2:14-25 Deuteronomium.3:23a »