God is getrouw, door Welken gij geroepen zijt tot de gemeenschap van Zijn Zoon Jezus Christus, onzen Heere. -- 1 Korintiers 1:9 (DagelijksWoord.nl)

Preekarchief

Openbaringen 3:14-22 (Openbaringen 3:14-22)

ds. A.C. Uitslagds. A.C. Uitslag, 13 oktober 2019
Deel van de Brief aan de zeven gemeenten die in Azië zijn serie, gepreekt in een Zondag Middag dienst

Laodicea,waar de hemelse Koopman komt.
1.Hij trekt door de stad.
2.Hij staat aan de woning.
3.Hij klopt aan de deur.

Tags:

Eerder: Zelfde dag: Later:
« Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 35 Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 36 Daniël 4:31-32 »