God is getrouw, door Welken gij geroepen zijt tot de gemeenschap van Zijn Zoon Jezus Christus, onzen Heere. -- 1 Korintiers 1:9 (DagelijksWoord.nl)

Preekarchief

Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 35 (Handelingen 8:9-25)

ds. A. van Heterends. A. van Heteren, 6 oktober 2019
Deel van de Ds. van Heteren - Nederlandse Geloofsbelijdenis serie, gepreekt in een Zondag Middag dienst

Het sacrament van het Heilig avondmaal.
1.Waartoe het gebruikt moet worden.
2.Hoe het gebruikt moet worden.

Tags:

Eerder: Zelfde dag: Later:
« Openbaringen 3:7-13 Micha 4:1-7 Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 36 »