God is getrouw, door Welken gij geroepen zijt tot de gemeenschap van Zijn Zoon Jezus Christus, onzen Heere. -- 1 Korintiers 1:9 (DagelijksWoord.nl)

Preekarchief

Openbaringen 3:7-13 (Openbaringen 3:7-13)

ds. A.C. Uitslagds. A.C. Uitslag, 29 september 2019
Deel van de Brief aan de zeven gemeenten die in Azië zijn serie, gepreekt in een Zondag Middag dienst

Filadelfia waar de deuren opengaan.
1.Een gemeente die werft.
2.Een gemeente die erft.

Tags:

Eerder: Zelfde dag: Later:
« Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 33 Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 34 Micha 4:1-7 »