Preekarchief

Via de filteroptie ‘Toon filter’ bovenaan kunnen de preken gefilterd worden op predikant, Bijbelboek, serie, dienst en datum. Door op de titel (tekst) van de preek te klikken wordt er meer informatie over de preek getoond en is er de mogelijkheid om de preek te downloaden.

Openbaringen 3:1-6 (Openbaringen 3:1-6)

ds. A.C. Uitslagds. A.C. Uitslag, 22 september 2019
Deel van de Brief aan de zeven gemeenten die in Azië zijn serie, gepreekt in een Zondag Morgen dienst

Sardis waar de kerk in slaap is gevallen.
1.Een ernstige aanklacht.
2.Een indringende vermaning.
3.Een rijke vertroosting.

Tags:

Eerder: Zelfde dag: Later:
« Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 32 Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 33 Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 34 »

Openbaringen 3:1-6

1En schrijf aan den engel der Gemeente, die te Sardis is: Dit zegt, Die de zeven geesten Gods heeft, en de zeven sterren: Ik weet uw werken, dat gij den naam hebt, dat gij leeft, en gij zijt dood. 2Zijt wakende, en versterk het overige, dat sterven zou; want Ik heb uw werken niet vol gevonden voor God. 3Gedenk dan, hoe gij het ontvangen en gehoord hebt, en bewaar het, en bekeer u. Indien gij dan niet waakt, zo zal Ik over u komen als een dief, en gij zult niet weten, op wat ure Ik over u komen zal. 4Doch gij hebt enige weinige namen ook te Sardis, die hun klederen niet bevlekt hebben, en zij zullen met Mij wandelen in witte klederen, overmits zij het waardig zijn. 5Die overwint, die zal bekleed worden met witte klederen; en Ik zal zijn naam geenszins uitdoen uit het boek des levens, en Ik zal zijn naam belijden voor Mijn Vader en voor Zijn engelen. 6Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt. (SV)