God is getrouw, door Welken gij geroepen zijt tot de gemeenschap van Zijn Zoon Jezus Christus, onzen Heere. -- 1 Korintiers 1:9 (DagelijksWoord.nl)

Preekarchief

Openbaringen 3:1-6 (Openbaringen 3:1-6)

ds. A.C. Uitslagds. A.C. Uitslag, 22 september 2019
Deel van de Brief aan de zeven gemeenten die in Azië zijn serie, gepreekt in een Zondag Morgen dienst

Sardis waar de kerk in slaap is gevallen.
1.Een ernstige aanklacht.
2.Een indringende vermaning.
3.Een rijke vertroosting.

Tags:

Eerder: Zelfde dag: Later:
« Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 32 Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 33 Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 34 »