Preekarchief

Via de filteroptie ‘Toon filter’ bovenaan kunnen de preken gefilterd worden op predikant, Bijbelboek, serie, dienst en datum. Door op de titel (tekst) van de preek te klikken wordt er meer informatie over de preek getoond en is er de mogelijkheid om de preek te downloaden.

Hosea 14:6-9a (Handelingen 2:1-4)

ds. A.C. Uitslagds. A.C. Uitslag, 9 juni 2019
Deel van de Vrije Stof serie, gepreekt in een 1e Pinksterdag dienst

De bedauwende werking van de Heilige Geest.
1.Bloeien.
2.Groeien.
3.Snoeien.

Tags:

Eerder: Zelfde dag: Later:
« Kolossenzen 1:22-23 Handelingen 2:1-4 Numeri 11:29b »

Handelingen 2:1-4

1En als de dag van het Pinkster feest vervuld werd, waren zij allen eendrachtelijk bijeen. 2En er geschiedde haastelijk uit den hemel een geluid, gelijk als van een geweldigen, gedreven wind, en vervulde het gehele huis, waar zij zaten. 3En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen. 4En zij werden allen vervuld met den Heiligen Geest, en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. (SV)