Preekarchief

1 Petrus 2: 21 en 24a (1 Petrus 2:11-25)

ds. A.C. Uitslagds. A.C. Uitslag, 10 maart 2019
Deel van de Vrije Stof serie, gepreekt in een Zondag Middag dienst

Nabetrachting heilig avondmaal.
In het voetspoor van Christus.
1.Het spoor dat Christus trekt.
2.Het spoor dat de christen volgt.

Tags:

Eerder: Zelfde dag: Later:
« Jesaja 52:13-Jesaja 53:3 Jesaja 53:4a Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 25 »