Preekarchief

Via de filteroptie ‘Toon filter’ bovenaan kunnen de preken gefilterd worden op predikant, Bijbelboek, serie, dienst en datum. Door op de titel (tekst) van de preek te klikken wordt er meer informatie over de preek getoond en is er de mogelijkheid om de preek te downloaden.

1 Kronieken 4:9-10 (1 Kronieken 4:1-10)

ds. J.M.J. Kievietds. J.M.J. Kieviet, 17 februari 2019
Deel van de Vrije Stof serie, gepreekt in een Zondag Morgen dienst

Het gebed van Jabes.
1.De donkere achtergrond van zijn gebed.
2.De schijnbare inhoud van zijn gebed.
3.De werkelijke drijfveer van zijn gebed.
4.De verhoring van zijn gebed.

Tags:

Eerder: Zelfde dag: Later:
« Lukas 18:35-43 1Samuel 7:12 Exodus 17:15-16 »

1 Kronieken 4:1-10

1De kinderen van Juda waren Perez, Hezron en Charmi, en Hur, en Sobal. 2En Reaja, de zoon van Sobal, gewon Jahath, en Jahath gewon Ahumai en Lahad; dit zijn de huisgezinnen der Zorathieten; 3En dezen zijn van den vader Etam: Jizreel, en Isma, en Idbas; en de naam hunner zuster was Hazelelponi. 4En Pnuel was de vader van Gedor, en Ezer de vader van Husah. Dit zijn de kinderen van Hur, den eerstgeborene van Efratha, den vader van Bethlehem. 5Asschur nu, de vader van Thekoa, had twee vrouwen, Hela en Naara. 6En Naara baarde hem Ahuzzam, en Hefer, en Temeni, en Haahastari. Dit zijn de kinderen van Naara. 7En de kinderen van Hela waren Zereth, Jezohar, en Ethnan. 8En Koz gewon Anub en Hazobeba, en de huisgezinnen van Aharlel, den zoon van Harum. 9Jabez nu was heerlijker dan zijn broeders; en zijn moeder had zijn naam Jabez genoemd, zeggende: Want ik heb hem met smarten gebaard. 10Want Jabez riep den God Israels aan, zeggende: Indien Gij mij rijkelijk zegenen, en mijn landpale vermeerderen zult, en Uw hand met mij zijn zal, en met het kwade alzo maakt, dat het mij niet smarte! En God liet komen, wat hij begeerde. (SV)