De schriftlezing voor Zondag:

Eben Haëzer kerk: ds.A.van Heteren
Morgendienst Kolossensen 1:1-15
Middagdienst Kolossensen 1:16-29
Pniël kerk: ds.A.C.Uitslag
Morgendienst Hosea 14
Middagdienst Johannes 14:15-31.