De Schriftlezing voor Zondag 9 juni 2019

Ds. Uitslag: Handelingen 2:1-4 en Hosea 14

Ds. van Heteren: Handelingen 2:1-21