De schriftlezing voor Zondag 7 April 2019.

ds.A.C.Uitslag:Jesaja 53:1-12.
ds.A.van Heteren:Exodus 30:1-10, Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 26.