Want alle volken zullen wandelen, elk in den naam zijns gods; maar wij zullen wandelen in den Naam des HEEREN, onzes Gods, eeuwiglijk en altoos. -- Micha 4:5 (DagelijksWoord.nl)

De schriftlezing voor Zondag 6 Oktober 2019.

ds.A.C.Uitslag: Micha 4:1-14.
ds.A.van Heteren: Handelingen 8:9-25, N.G.B. artikel 35.