De schriftlezing voor Zondag 31 Maart 2019.

ds.A,v.d Weerd: Lukas 23:33-43.
ds.A.C.Uitslag: Jesaja 53:1-7 en Handelingen 8:26-35.