God is getrouw, door Welken gij geroepen zijt tot de gemeenschap van Zijn Zoon Jezus Christus, onzen Heere. -- 1 Korintiers 1:9 (DagelijksWoord.nl)

De schriftlezing voor Zondag 3 November 2019.

ds.J.de Bruin:Jesaja 1:1-18.
ds.H.Polinder: Genesis 5:18-24, Hebreeën11:5-6, Judas:14-15