God is getrouw, door Welken gij geroepen zijt tot de gemeenschap van Zijn Zoon Jezus Christus, onzen Heere. -- 1 Korintiers 1:9 (DagelijksWoord.nl)

De schriftlezing voor Zondag 27 Oktober 2019.

ds.G.R.Procee: Openbaringen 7:9-17.
ds.A.van Heteren: 2 Korinthe 5:1-10 NGB art.37.