De schriftlezing voor Zondag 26 Mei 2019.

ds.A.van Heteren: Romeinen 7:14-26 NGB.artikel 29.
ds.A.C.Uitslag: Hosea 14.