De schriftlezing voor Zondag 20 Januari 2019.

ds.H.Bezemer:Lukas 15:1-7.
ds.A.van Heteren: Romeinen 3:21-31. NGB.art.22.