De schriftlezing voor Zondag 14 Juli 2019.

ds.A.C.Uitslag:Handelingen 4:32-Handelingen 5:11.
ds.A.K. Wallet:1 Koningen 20:1-34.