De schriftlezing voor Zondag 14 April 2019.

ds.G.J.Capellen:Markus 15:21-39 en Matthëus 27:34.
ds.A.Van Heteren:Johannes 17:1-26. N.G.B. art.27