God is getrouw, door Welken gij geroepen zijt tot de gemeenschap van Zijn Zoon Jezus Christus, onzen Heere. -- 1 Korintiers 1:9 (DagelijksWoord.nl)

De schriftlezing voor Zondag 10 November 2019.

ds.K.Hoefnagel: Deuteronomium 3:18-29.
ds.A.A.Egas:Hooglied 5:1-16.