Contactmiddag senioren

De contactmiddag voor senioren vindt tussen begin oktober en eind maart zes keer plaats. De predikanten leiden de samenkomsten bij toerbeurt. Er is per samenkomst maar één predikant aanwezig.

De middag beoogt een samenbindende werking te hebben. Naast een bezinnend element is er ruimte voor onderlinge ontmoeting.

Elke middag wordt geopend met Schriftlezing en gebed en geëindigd met gebed. De contact middagen vinden plaats op dinsdag en duren van 14.45-16.30 uur.

Alleen de predikant verzorgt een meditatie. Meditatieve of bezinnende bijdragen van bezoekers worden niet gegeven. Er dient vooral ruimte te zijn voor onderling contact. De predikant zorgt voor invulling van de middag, waarbij ook gedacht kan worden aan informatieverstrekking van stichtingen, organisaties of vanuit het verleden.

I.v.m. de coronamaatregelen zijn deze middagen tijdelijk op non-actief.