Jonge lidmatenkring

Jarenlang heb jij – naast de vereniging – ook de catechisaties bezocht. Maar na het jaar dat jij belijdeniscatechisatie hebt mogen volgen was dat ineens voorbij. Dat voelde best vreemd. Net alsof er voor jou niets meer is.

Juist daarom is er de jonge lidmatenkring. Een kring, waarbij jong belijdende leden samenkomen om zich met elkaar te verdiepen in bepaalde onderwerpen. Onderwerpen, waar je als jong belijdend lidmaat mee te maken krijgt.

We willen eens in de maand samenkomen op de zondagavond in de Eben-Haëzerkerk van 20.00-21.00 uur.  De eerste keer zal begin November zijn.  De precieze datum wordt vermeld in het kerkblad. Je kan je voor deze avonden ook aanmelden. (tel: 681593, e-mail: , whatsapp: 06-20037559).

Ik hoop dat er velen zullen komen.

Hartelijke groeten,

Ds. A.C. Uitslag