Maar God, Die rijk is in barmhartigheid door Zijn grote liefde, waarmede Hij ons liefgehad heeft, Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus; (uit genade zijt gij zalig geworden) En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus. -- Efeziers 2:4-6 (DagelijksWoord.nl)

Jonge lidmatenkring

Jarenlang heb jij – naast de vereniging – ook de catechisaties bezocht. Maar na het jaar dat jij belijdeniscatechisatie hebt mogen volgen was dat ineens voorbij. Dat voelde best vreemd. Net alsof er voor jou niets meer is.

Juist daarom is er de jonge lidmatenkring. Een kring, waarbij jong belijdende leden samenkomen om zich met elkaar te verdiepen in bepaalde onderwerpen. Onderwerpen, waar je als jong belijdend lidmaat mee te maken krijgt.

We willen samenkomen  in de Eben-Haëzerkerk.  Wie belangstelling heeft voor deze avonden kan zich bij mij aanmelden (tel: 681593, e-mail: , whatsapp: 06-20037559).

Als er voldoende aanmeldingen zijn, zullen we met elkaar een eerste datum afspreken.

Ik hoop wat van je te vernemen.

Hartelijke groeten,

Ds. A.C. Uitslag