Bespreek de preek zondag 9 juni 2019

Ds. van Heteren

  1. Weet jij een tekst buiten Hand. 1 waarin de komst van de Heilige Geest wordt beloofd?
  2. Waarom hebben de discipelen gebeden en gesmeekt om de vervulling met de Heilige Geest?
  3. Wat kunnen wij van het bidden en smeken van de discipelen leren?
  4. Wat zegt het geluid als van een geweldige gedreven wind over de werking van de Heilige Geest?
  5. Wat zeggen de verdeelde tongen als van vuur over het werk van de Heilige Geest?
  6. Wat zegt het spreken in vreemde talen over het werk van de Heilige Geest in onze tijd?
  7. Pinksteren is voor de Joden ook het feest van de wetgeving. Wat doet de Heilige Geest met de wet?
  8. Welke belofte over het werk van de Heilige Geest staat in het doopsformulier?
  9. Wie bekeerde op de Pinksterdag omtrent 3000 zondaren?
  10. Denken wij niet te klein van Gods almacht en bidden wij niet te weinig om de werking en doorwerking van de Heilige Geest?