Hoor, Israël! de HEERE, onze God, is een enig HEERE! Zo zult gij den HEERE, uw God, liefhebben, met uw ganse hart, en met uw ganse ziel, en met al uw vermogen. -- Deuteronomium 6:4-5 (DagelijksWoord.nl)

Bespreek de preek zondag 17 november 2019

Ds. van Heteren

  1. Lees Dordtse Leerregels hoofdstuk 1 paragraaf 3. De Heere leidde de weg van Paulus en de zijnen. Hoe bepaalt de Heere in onze tijd waar predikers heen moeten gaan?
  2. Wat moet er gebeuren voordat wij werkelijk de Bijbel verstaan?
  3. Wat kunnen wij uit de Bijbel weten wat we nooit uit de natuur te weten kunnen komen?
  4. Wat betekent het dat Filippi een kolonie was?
  5. Lydia was op de plaats waar het Woord werd verkondigd. Waarom is het belangrijk om naar de kerk te komen?
  6. Wat betekent het dat Lydia God diende?
  7. Moet ons hart ook geopend worden door God?
  8. Wat betekent het dat je acht gaat nemen op het Woord?
  9. Steunt de doop van Lydia en haar huis de kinderdoop?
  10. De boom wordt aan de vrucht gekend. Hoe zien we dat bij Lydia? Hoe kan dat bij ons zichtbaar worden?